Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

21 iulie 2022

Astăzi, în concordanță cu angajamentul său ferm de a își îndeplini mandatul privind stabilitatea prețurilor, Consiliul guvernatorilor a adoptat noi măsuri esențiale în direcția asigurării revenirii inflației la nivelul țintei noastre de 2% pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE și a aprobat instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI).

Consiliul guvernatorilor a considerat oportun un prim pas în direcția normalizării ratelor dobânzilor mai semnificativ decât cel semnalat în cadrul ședinței sale precedente. Această decizie se bazează pe evaluarea actualizată a Consiliului guvernatorilor privind riscurile inflaționiste și pe sprijinul sporit furnizat de TPI pentru transmisia eficace a politicii monetare și va sprijini revenirea inflației la nivelul țintei Consiliului guvernatorilor pe termen mediu prin consolidarea ancorării anticipațiilor privind inflația și prin asigurarea ajustării condițiilor cererii în vederea atingerii țintei sale a inflației pe termen mediu.

În ședințele viitoare ale Consiliului guvernatorilor, va fi adecvată normalizarea în continuare a ratelor dobânzilor. Devansarea astăzi a ieșirii din mediul caracterizat de rate negative ale dobânzilor permite Consiliului guvernatorilor tranziția către adoptarea unei abordări de la o ședință la alta pentru deciziile privind ratele dobânzilor. Traiectoria viitoare a ratelor de politică monetară ale Consiliului guvernatorilor va depinde în continuare de date și va contribui la atingerea țintei inflației de 2% pe termen mediu. În contextul normalizării politicii sale, Consiliul guvernatorilor va analiza o serie de opțiuni de remunerare a deținerilor de lichiditate excedentară.

Evaluarea Consiliului guvernatorilor a arătat că introducerea TPI este necesară pentru sprijinirea transmisiei eficace a politicii monetare. Mai exact, pe măsură ce Consiliul guvernatorilor continuă normalizarea politicii monetare, TPI va garanta transmiterea fără sincope a orientării politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro. Unicitatea politicii monetare a Consiliului guvernatorilor reprezintă o condiție prealabilă pentru ca BCE să își poată îndeplini mandatul privind stabilitatea prețurilor.

TPI va fi adăugat în instrumentarul Consiliului guvernatorilor și poate fi activat pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul zonei euro. Amploarea achizițiilor efectuate în cadrul TPI depinde de severitatea riscurilor cu care se confruntă transmisia politicii monetare. Achizițiile nu sunt restricționate ex ante. Prin protejarea mecanismului de transmisie, TPI va permite Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

În orice caz, flexibilitatea reinvestirii răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) rămâne, în momentul de față, prima linie de apărare pentru contracararea riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie.

Detaliile referitoare la TIP sunt prezentate într-un comunicat de presă separat, care urmează să fie publicat la ora 15.45 (ora Europei Centrale).

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 0,50%, 0,75% și, respectiv, 0,00% începând cu data de 27 iulie 2022.

În ședințele viitoare ale Consiliului guvernatorilor, va fi adecvată normalizarea în continuare a ratelor dobânzilor. Devansarea astăzi a ieșirii din mediul caracterizat de rate negative ale dobânzilor permite Consiliului guvernatorilor tranziția către adoptarea unei abordări de la o ședință la alta pentru deciziile privind ratele dobânzilor. Traiectoria viitoare a ratelor de politică monetară ale Consiliului guvernatorilor va depinde în continuare de date și va contribui la atingerea țintei inflației de 2% pe termen mediu.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) pe o perioadă extinsă după data la care va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor volume însemnate de lichiditate și a unei orientări corespunzătoare a politicii monetare.

În ceea ce privește PEPP, Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Răscumpărările care ajung la scadență în cadrul portofoliului PEPP sunt reinvestite de o manieră flexibilă, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie.

Operațiunile de refinanțare

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze condițiile de finanțare a băncilor și să asigure că ajungerea la scadență a operațiunilor efectuate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) nu afectează transmisia fără sincope a politicii sale monetare. Consiliul guvernatorilor va evalua, de asemenea, periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. TPI, noul instrument al Consiliului guvernatorilor, va proteja transmisia fără sincope a orientării politicii sale monetare la nivelul întregii zone euro.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media