Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

21. července 2022

Dnes, v souladu se silným závazkem Rady guvernérů plnit svůj mandát v oblasti cenové stability, učinila Rada guvernérů další klíčové kroky, aby zajistila, že se inflace vrátí na její dvouprocentní střednědobý cíl. Rada guvernérů rozhodla zvýšit tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů a schválila nástroj na ochranu transmise (Transmission Protection Instrument – TPI).

Rada guvernérů usoudila, že na cestě návratu úrokových sazeb k normálu je vhodný větší první krok, než byl signalizován na jejím předchozím zasedání. Toto rozhodnutí vychází z aktualizovaného hodnocení inflačních rizik Radou guvernérů a z posílené podpory TPI pro účinnou transmisi měnové politiky. Podpoří návrat inflace k střednědobému cíli Rady guvernérů posílením ukotvení inflačních očekávání a zajištěním toho, aby se přizpůsobily podmínky na straně poptávky tak, aby ve střednědobém horizontu dostála svému inflačnímu cíli.

Na nadcházejících zasedáních Rady guvernérů bude vhodné pokračovat v návratu úrokových sazeb k normálu. Dnešní výraznější krok, pokud jde o odklon od záporných úrokových sazeb, také Radě guvernérů umožňuje přechod k přístupu, kdy jsou rozhodnutí o úrokových sazbách prováděna na jednotlivých zasedáních. Budoucí trajektorie úrokových sazeb měnové politiky Rady guvernérů bude nadále záviset na údajích a pomůže jí dosáhnout jejího dvouprocentního střednědobého inflačního cíle. V souvislosti s návratem své měnové politiky k normálu Rada guvernérů posoudí možnosti úročení držby přebytečné likvidity.

Rada guvernérů došla k závěru, že vytvoření TPI je nezbytné k podpoře účinné transmise měnové politiky. S tím, jak Rada guvernérů bude měnovou politiku nadále navracet k normálu, TPI především zajistí, aby bylo nastavení měnové politiky hladce přenášeno do všech zemí eurozóny. Jednotnost měnové politiky Rady guvernérů je předpokladem pro schopnost ECB plnit svůj mandát v oblasti cenové stability.

TPI doplní soubor nástrojů Rady guvernérů a lze jej aktivovat, když bude nezbytné čelit nežádoucí, chaotické dynamice na trhu, která by představovala vážné nebezpečí pro transmisi měnové politiky v rámci eurozóny. Rozsah nákupů v rámci TPI závisí na tom, jak vážná jsou rizika, kterým transmise měnové politiky čelí. Nákupy nejsou předem nijak omezené. Tím, že TPI ochrání transmisní mechanismus, umožní Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

V každém případě první obrannou linií, jak čelit rizikům pro transmisní mechanismus souvisejícím s pandemií, zůstává flexibilita reinvestic částek splácených v rámci portfolia nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP).

Podrobnosti k TPI jsou uvedeny v samostatné tiskové zprávě, která bude zveřejněna v 15:45 SEČ.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit tři základní úrokové sazby o 50 bazických bodů. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility tedy budou zvýšeny na 0,50 %, 0,75 % a 0,00 %, a to s účinností od 27. července 2022.

Na nadcházejících zasedáních Rady guvernérů bude vhodné pokračovat v návratu úrokových sazeb k normálu. Dnešní výraznější krok, pokud jde o odklon od záporných úrokových sazeb, také Radě guvernérů umožňuje přechod k přístupu, kdy jsou rozhodnutí o úrokových sazbách prováděna na jednotlivých zasedáních. Budoucí trajektorie úrokových sazeb měnové politiky Rady guvernérů bude nadále záviset na údajích a pomůže jí dosáhnout dvouprocentního střednědobého inflačního cíle.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů má nadále v úmyslu reinvestovat v plném rozsahu jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od začátku zvyšování základních úrokových sazeb ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení podmínek dostatečné likvidity a náležitého nastavení měnové politiky.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP alespoň do konce roku 2024. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Částky splácené v rámci portfolia PEPP jsou flexibilně reinvestovány s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus v souvislosti s pandemií.

Refinanční operace

Rada guvernérů bude nadále sledovat podmínky bankovního financování a zajišťovat, aby splatnost operací v rámci třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) nenarušovala hladkou transmisi její měnové politiky. Rada guvernérů bude také pravidelně hodnotit, jak přispívají cílené zápůjční operace k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje přizpůsobit v rámci svého mandátu tomu, aby střednědobě zajistila stabilizaci inflace na svém 2% cíli. Nový program Rady guvernérů TPI zajistí hladkou transmisi nastavení její měnové politiky v celé eurozóně.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média