SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

21. juli 2022

I overensstemmelse med Styrelsesrådets faste forpligtelse over for sit prisstabilitetsmandat tog Styrelsesrådet i dag yderligere vigtige skridt til at sikre, at inflationen vender tilbage til dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet besluttede at sætte ECB's tre officielle renter op med 50 basispoint og godkendte instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission (Transmission Protection Instrument, TPI).

Styrelsesrådet fandt det hensigtsmæssigt at tage et større skridt, som det første skridt i normaliseringen af sin pengepolitiske rente, end det havde signaleret på sit foregående møde. Denne beslutning er baseret på Styrelsesrådets opdaterede vurdering af inflationsrisiciene og på den yderligere støtte til den effektive transmission af pengepolitikken, som TPI vil udgøre. Dette vil bidrage til, at inflationen vender tilbage til Styrelsesrådets mellemlangsigtede mål, ved at forstærke forankringen af inflationsforventningerne og ved at sikre, at efterspørgselsforholdene justeres, således at det opnår sit inflationsmål på mellemlangt sigt.

På Styrelsesrådets kommende møder vil en yderligere normalisering af renterne være hensigtsmæssig. Det større skridt væk fra de negative renter, som er taget i dag, giver Styrelsesrådet mulighed for at gå over til en fremgangsmåde, hvor rentebeslutningerne træffes fra møde til møde. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger om udviklingen i de pengepolitiske renter vil stadig være dataforankrede og vil bidrage til, at det når sit 2 pct.-inflationsmål på mellemlangt sigt. I forbindelse med Styrelsesrådets normalisering af pengepolitikken vil det vurdere mulighederne for forrentning af beholdninger af overskydende likviditet.

Styrelsesrådet vurderede, at det er nødvendigt at indføre TPI for at understøtte den effektive transmission af pengepolitikken. Især vil TPI, i takt med at Styrelsesrådet fortsætter normaliseringen af pengepolitikken, sikre en gnidningsløs transmission af den pengepolitiske stilling i alle landene i euroområdet. En fælles pengepolitik fra Styrelsesrådets side er en forudsætning for, at ECB kan opfylde sit prisstabilitetsmandat.

TPI vil være endnu et element i Styrelsesrådets værktøjskasse, som kan tages i brug for at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i euroområdet. Omfanget af opkøbene under TPI vil afhænge af, hvor alvorlige risiciene for den pengepolitiske transmission er. Opkøbene er ikke begrænsede på forhånd. Ved at sikre transmissionsmekanismen vil TPI gøre Styrelsesrådets opfyldelse af sit prisstabilitetsmandat mere effektiv.

Under alle omstændigheder er fleksibiliteten i geninvesteringerne af de indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen (opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation), fortsat den første forsvarslinje i bekæmpelsen af risici for transmissionsmekanismen, som vedrører pandemien.

De nærmere detaljer om TPI er beskrevet i en særskilt pressemeddelelse, som offentliggøres kl. 15.45 CET.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet besluttede at sætte ECB's tre officielle renter op med 50 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forhøjes således til henholdsvis 0,50 pct., 0,75 pct. og 0,00 pct. med virkning fra 27. juli 2022.

På Styrelsesrådets kommende møder vil en yderligere normalisering af renterne være hensigtsmæssig. Det større skridt væk fra de negative renter, som er taget i dag, giver Styrelsesrådet mulighed for at gå over til en fremgangsmåde, hvor rentebeslutningerne træffes fra møde til møde. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger om udviklingen i de pengepolitiske renter vil fortsat være dataforankrede og vil bidrage til, at det når sit 2 pct.-inflationsmål på mellemlangt sigt.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

Det er Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde forhold med rigelig likviditet og en passende pengepolitisk linje.

For så vidt angår PEPP, vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, geninvesteres fleksibelt med henblik på at bekæmpe risici for transmissionsmekanismen, der vedrører pandemien.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsat overvåge bankernes finansieringsforhold og sikre, at udløbet af operationer under den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) ikke hæmmer den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil også løbende vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner bidrager til dets pengepolitik.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Styrelsesrådets nye TPI-instrument vil sikre en gnidningsløs transmission af pengepolitikken i hele euroområdet.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt