Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2022. július 21.

A Kormányzótanács a mai napon árstabilitási megbízatása melletti szoros elkötelezettségének megfelelően további kulcsfontosságú lépéseket tett, hogy az infláció középtávon biztosan visszatérjen a 2%-os inflációs céljához. A Kormányzótanács úgy döntött, hogy az EKB három irányadó kamatlábát 50 bázisponttal megemeli, valamint jóváhagyta az új transzmisszióvédelmi eszközt (TPI).

A Kormányzótanács úgy ítélte meg, hogy megfelelő az irányadó kamatok normalizálási pályáján az előző értekezletén jelzettnél nagyobb első lépés megtétele. A döntés alapja a tanácsnak az inflációs kockázatokról alkotott aktualizált értékelése és a TPI által az eredményes monetáris politikai transzmisszióhoz nyújtott megerősített támogatás. Az eszköz azáltal támogatja az inflációnak a Kormányzótanács középtávú céljához való visszatérését, hogy megerősíti az inflációs várakozások rögzítését (lehorgonyzását), és lehetővé teszi, hogy a keresleti feltételek alkalmazkodjanak a tanács inflációs céljának középtávon való teljesítéséhez.

A Kormányzótanács elkövetkező értekezletein megfelelő lesz a kamatlábak további normalizálása. A negatív kamatok elhagyási folyamatában a ma tett nagyobb mértékű kezdeti lépés lehetővé teszi, hogy a Kormányzótanács a kamatdöntéseit illetően áttérjen az értekezletről értekezletre való megközelítésre. A tanács jövőbeli irányadó kamatpályája adatfüggő lesz, és segít benne, hogy a 2%-os inflációs célját középtávon teljesítse. Politikája normalizálásával összefüggésben ki fogja értékelni a többletlikviditás-állományok kamatozására vonatkozó opciókat.

A Kormányzótanács értékelése szerint a TPI létrehozása szükséges az eredményes monetáris politikai transzmisszió támogatásához. Kiemelendő, hogy azzal párhuzamosan, hogy a Kormányzótanács a monetáris politikát tovább normalizálja, a TPI lehetővé teszi, hogy a monetáris politikai alapállás akadálytalanul továbbítódjon az összes euroövezeti ország felé. A Kormányzótanács monetáris politikájának egységessége ugyanis az előfeltétele annak, hogy az EKB sikeresen teljesítse az árstabilitásra vonatkozó megbízatását.

A TPI a tanács eszköztárát egészíti ki, amely működésbe hozható, amikor ki akarja védeni a monetáris politika euroövezetbeli transzmisszióját súlyosan fenyegető indokolatlan, rendzavaró piaci dinamikákat. A TPI alatti vásárlások léptéke a transzmisszióra ható kockázatok súlyosságától függ. A vásárlások nincsenek ex ante korlátozva. A TPI a transzmissziós mechanizmus védelme révén lehetővé teszi a Kormányzótanács számára árstabilitási megbízatásának eredményesebb teljesítését.

Mindenesetre a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP) portfóliójában esedékessé váló visszaváltott állományok újrabefektetésében tanúsított rugalmasság megmarad az első védelmi vonalnak, amellyel a transzmissziós mechanizmusra a pandémiával összefüggésben ható kockázatokat kivédjük.

A TPI-t részletesen a 15:45-kor megjelenő külön sajtóközleményben ismertetjük.

Az EKB irányadó kamatlábai

A Kormányzótanács döntése értelmében az EKB három irányadó kamatlábát 50 bázisponttal megemeli. Ennek megfelelően az irányadó refinanszírozási műveletek, az aktív oldali rendelkezésre állás és a betéti rendelkezésre állás kamatlábait 0,50%-ra, 0,75%-ra, illetve 0,00%-ra emeli fel 2022. július 27-i hatállyal.

A Kormányzótanács elkövetkező értekezletein a kamatlábak további normalizálása lesz megfelelő. A negatív kamatok elhagyási folyamatában a ma tett nagyobb mértékű kezdeti lépés lehetővé teszi, hogy a Kormányzótanács a kamatdöntéseit illetően áttérjen az értekezletről értekezletre való megközelítésre. A tanács jövőbeli irányadó kamatpályája továbbra is adatfüggő lesz, és segít a 2%-os inflációs céljának középtávon való teljesítésében.

Az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanácsnak az a szándéka, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdi az EKB irányadó kamatainak emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a bőséges likviditási feltételek és a megfelelő monetáris politikai alapállás.

A PEPP-t illetően a Kormányzótanácsnak szándékában áll, hogy legalább 2024 végéig újra befekteti a programban vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

A PEPP portfólió alatt esedékessé váló visszaváltott állományokat rugalmasan újra befektetjük arra való tekintettel, hogy a transzmissziós mechanizmust a pandémia kapcsán fenyegető kockázatokat kivédjük.

Refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács továbbra is nyomon követi a banki finanszírozási feltételeket, és biztosítja, hogy a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO-III) szerinti műveletek futamidejének lejárta ne hátráltassa monetáris politikájának akadálytalan transzmisszióját. Emellett rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához.

***

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célján stabilizálódjék. A tanács új TPI eszközével biztosítható a monetáris politikai alapállás euroövezeten belüli akadálytalan transzmissziója.

Az EKB elnöke ma délután 14:45 kor kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok