Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2019. gada 25. jūlijā

[Tulkojums aktualizēts 29.07.2019., lai veiktu labojumu.]

Šīsdienas sanāksmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēma, ka galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00%, 0.25% un –0.40%). Padome paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies tagadējā vai zemākā līmenī vismaz 2020. gada 1. pusgadā un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai vidējā termiņā nodrošinātu ilgtspējīgu inflācijas atgriešanos līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam tuvināšanos līmenim, kas atbilst tās mērķim.

Padome paredz arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt aktīvu iegādes programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad tā būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Padome arī uzsvēra nepieciešamību ilgāku laiku saglabāt ļoti stimulējošu monetārās politikas nostāju, jo procentu likmes inflācija – gan novērotās, gan aplēstās – ilgstoši bijušassi zemākas par līmeni, kas atbilst tās mērķim. Tādējādi, ja inflācijas perspektīva vidējā termiņā joprojām nebūs saskaņā ar tās mērķi, Padome ir apņēmusies rīkoties atbilstoši savām saistībām nodrošināt simetrisku piesaisti inflācijas mērķim. Tāpēc tā ir gatava pēc vajadzības koriģēt visus tās instrumentus, lai nodrošinātu noturīgu inflācijas virzību uz šo mērķi.

Šajā kontekstā Padome uzdevusi attiecīgajām Eurosistēmas komitejām izpētīt dažādas iespējas, t.sk. veidus, kā atkārtoti noteikt perspektīvas norādes par procentu likmēm, mazinošus pasākumus, piemēram, vairāku līmeņu rezervju atlīdzības sistēmas izveidi un iespējamo jauno neto aktīvu iegāžu apjoma un sastāva iespējas.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst.14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem