SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

25. juli 2019

[Opdateret 29. juli 2019 med korrigering af en fejl].

På mødet i dag besluttede Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB), at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau i det mindste i første halvår 2020, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. målet på mellemlangt sigt.

Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Styrelsesrådet understregede også behovet for en yderst lempelig pengepolitik i en længere periode, idet inflationen, både den realiserede og den forventede, konstant har ligget under et niveau, der er i overensstemmelse med målet. Hvis inflationsudsigterne på mellemlangt sigt fortsat ikke lever op til målet, er Styrelsesrådet derfor fast besluttet på at handle i overensstemmelse med sin forpligtelse til symmetri i inflationsmålet. Styrelsesrådet er derfor rede til om nødvendigt at tilpasse alle sine instrumenter for at sikre en vedvarende udvikling i inflationen i retning af målet.

I denne sammenhæng har Styrelsesrådet givet de relevante Eurosystem-komitéer til opgave at undersøge muligheder, herunder måder til at styrke sin forward guidance om de pengepolitiske renter, afbødende foranstaltninger, som fx et gradueret system til forrentning af reserver, og valgmuligheder for størrelsen på og sammensætningen af potentielle nye nettoopkøb.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference i dag kl. 14.30 CET.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt