Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

25 lipca 2019

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do docelowego poziomu w średnim okresie.

Rada zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Rada Prezesów podkreśliła także potrzebę utrzymania przez dłuższy czas bardzo łagodnego nastawienia polityki pieniężnej, jako że stopy inflacji – zarówno odnotowane, jak i prognozowane – są niezmiennie poniżej wartości spójnych z poziomem docelowym. W związku z tym, jeśli średniookresowe perspektywy inflacji nadal nie będą zgodne z celem, Rada jest zdecydowana podjąć działania, zgodnie ze swoim dążeniem do symetrii celu inflacyjnego. Jest zatem gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, aby sprawić, że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

W tej sytuacji Rada Prezesów powierzyła odpowiednim komitetom Eurosystemu zbadanie różnych rozwiązań, w tym: sposobów wzmocnienia zapowiedzi forward guidance dotyczącej głównych stóp procentowych, możliwych środków łagodzących, np. opracowania kilkupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, oraz wariantów skali i struktury potencjalnego nowego skupu aktywów netto.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami