Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

25. července 2019

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém dnešním zasedání rozhodla, že úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni alespoň do první poloviny roku 2020 a v každém případě tak dlouho, jak bude nezbytné, aby bylo zajištěno, že se bude inflace nadále udržitelným způsobem přibližovat k jejímu cíli ve střednědobém horizontu.

Rada guvernérů hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu nákupu aktiv po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Rada guvernérů dále zdůraznila potřebu vysoce akomodačního nastavení měnové politiky po delší dobu, neboť míry inflace, ať již dosažené, nebo projektované, se vytrvale nacházejí pod úrovněmi, které jsou v souladu s jejím cílem. Pokud by tedy střednědobý inflační výhled nadále nedosahoval jejího cíle, je Rada guvernérů rozhodnuta přijmout opatření, a to v souladu se svým závazkem v oblasti symetrie inflačního cíle. Je tedy připravena všechny své nástroje náležitě přizpůsobit, aby bylo zajištěno udržitelné směřování inflace k jejímu cíli.

V této souvislosti Rada guvernérů pověřila příslušné výbory Eurosystému, aby prozkoumaly možnosti, včetně způsobů, jak posílit signalizaci měnové politiky týkající se úrokových sazeb, opatření na zmírnění dopadů, jako je vytvoření odstupňovaného systému úročení rezerv, a možností týkajících se objemu a složení potenciálních nových čistých nákupů aktiv.

Prezident ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média