Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

BCE publică Raportul de convergență 2018

23 mai 2018

  • Toate cele șapte state membre ale UE analizate au înregistrat progrese în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de convergență
  • Niciuna dintre țări nu îndeplinește toate obligațiile prevăzute în Tratat, inclusiv criteriile privind convergența juridică
  • Convergența sustenabilă este necesară pentru adoptarea cu succes a monedei euro

Banca Centrală Europeană (BCE) publică astăzi Raportul de convergență 2018, în conformitate cu cerințele Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Raportul acoperă Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia și arată că cele șapte state membre ale UE au înregistrat progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru adoptarea monedei euro, deși niciunul nu respectă toate obligațiile. Raportul examinează gradul de realizare a unei convergențe economice sustenabile în aceste țări și evaluează îndeplinirea obligațiilor statutare impuse băncilor centrale naționale pentru a deveni parte integrantă a Eurosistemului. Pentru evaluarea caracterului sustenabil al convergenței, raportul ține seama, de asemenea, de cadrul consolidat de guvernanță economică al UE (de exemplu, Pactul de stabilitate și creștere și procedura privind dezechilibrele macroeconomice), precum și de alți factori relevanți, cum ar fi soliditatea cadrului instituțional.

Convergența economică: De la publicarea Raportului de convergență 2016 al BCE, au fost realizate unele progrese în ceea ce privește respectarea criteriilor de convergență nominală.

Diferențele între țări la nivelul inflației s-au redus în continuare, indicând progrese în direcția atingerii unui grad înalt de stabilitate a prețurilor. Pe parcursul perioadei de referință de 12 luni, cuprinsă între luna aprilie 2017 și luna martie 2018, rata inflației a crescut în UE, în principal pe fondul creșterii economice robuste și al majorării prețurilor produselor energetice și ale materiilor prime. Această evoluție a fost reflectată în valoarea de referință pentru criteriul stabilității prețurilor, care a fost respectat de cinci dintre cele șapte țări analizate în cadrul raportului. Republica Cehă și Ungaria au consemnat rate ale inflației superioare valorii de referință. Inflația a fost la nivelul valorii de referință în România și Suedia, inferioară valorii de referință în Bulgaria și Polonia și net inferioară valorii de referință în Croația. Privind în perspectivă, se estimează că, în anii următori, inflația va crește în continuare în țările analizate. Există preocupări referitoare la sustenabilitatea convergenței inflației pe termen mai îndelungat în majoritatea țărilor analizate.

Raportul indică o ameliorare vizibilă în ceea ce privește criteriile fiscale, dezechilibrele fiscale fiind reduse în majoritatea țărilor analizate. În 2017, toate țările vizate au raportat un sold bugetar inferior valorii de referință de 3% pentru ponderea deficitului în PIB, și nicio țară nu face, în prezent, obiectul unei proceduri de deficit excesiv. În 2016, Croația a constituit obiectul astfel de proceduri. Prin urmare, toate țările analizate îndeplinesc criteriul privind deficitul bugetar. Ponderea datoriei publice în PIB depășește pragul de 60% numai în Croația și Ungaria, dar, în ambele țări, aceasta se diminuează suficient și se apropie de valoarea de referință într-un ritm satisfăcător, putând fi, prin urmare, considerată conformă cu prevederile Pactului de stabilitate și creștere.

Niciuna dintre țările analizate nu participă la mecanismul cursului de schimb (MCS II). În majoritatea țărilor, cursul de schimb a înregistrat un grad relativ ridicat de volatilitate în perioada de referință de doi ani, exceptând Bulgaria (a cărei monedă este ancorată la euro în cadrul unui consiliu monetar) și Croația (a cărei monedă constituie obiectul unui regim de flotare strâns controlată).

În ceea ce privește criteriul convergenței ratelor dobânzilor pe termen lung, cinci dintre cele șapte țări analizate au înregistrat niveluri inferioare valorii de referință de 3,2%. Ratele dobânzilor pe termen lung au fost superioare valorii de referință în Polonia și România. Cele mai mici rate ale dobânzilor au fost consemnate în Republica Cehă și Suedia.

Convergența sustenabilă este esențială: Țările care adoptă moneda euro ar trebui să poată demonstra caracterul sustenabil al procesului de convergență pe care îl parcurg. Stabilitatea macroeconomică și, în special, o politică fiscală solidă reprezintă o condiție prealabilă pentru realizarea convergenței sustenabile. Majoritatea țărilor analizate au înregistrat progrese în ceea ce privește remedierea dezechilibrelor macroeconomice din economiile lor. Convergența sustenabilă necesită, de asemenea, instituții solide. Țările trebuie să aibă piețe de bunuri și servicii și piețe ale forței de muncă funcționale, acestea fiind esențiale pentru a face față șocurilor macroeconomice. Totodată, politici macroprudențiale adecvate trebuie implementate pentru a evita acumularea de dezechilibre macroeconomice, precum creșterea excesivă a prețurilor activelor și ciclul de boom and bust al creditului. În plus, este necesară implementarea unui cadru corespunzător pentru supravegherea și rezoluția instituțiilor financiare, în special având în vedere instituirea uniunii bancare și Mecanismul unic de supraveghere.

Convergența juridică: Cadrul juridic nu este pe deplin compatibil cu toate cerințele privind adoptarea euro în niciuna dintre cele șapte țări analizate. Incompatibilitățile se mențin cu privire la independența băncii centrale, îndeosebi independența instituțională și financiară, precum și independența personală. În plus, în toate țările analizate, cu excepția Croației, există incompatibilități legate de interdicția de finanțare monetară și integrarea juridică a băncilor centrale respective în Eurosistem.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Notă:

  • Un raport de convergență este publicat cel puțin la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru al UE care dorește să adere la zona euro.
  • Atât BCE, cât și Comisia Europeană publică rapoarte de convergență în care sunt prezentate progresele înregistrate de statele membre din afara zonei euro în direcția îndeplinirii criteriilor necesare pentru adoptarea monedei euro.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media