Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB verhoogt kapitaal

16 december 2010

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten haar geplaatste kapitaal met ingang van 29 december 2010 met € 5 miljard te verhogen van € 5,76 miljard naar € 10,76 miljard. Dit besluit van de Raad van Bestuur van de ECB is in overeenstemming met de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank en met Verordening (EG) nr. 1009/2000 van de Raad van 8 mei 2000, waarin een verhoging van het kapitaal van de Europese Centrale Bank met maximaal dit bedrag wordt voorzien.

Het besluit is genomen naar aanleiding van een in 2009 verrichte beoordeling van de toereikendheid van het in de Statuten aangegeven kapitaal. De verhoging van het kapitaal werd passend geacht in het licht van de toegenomen volatiliteit van wisselkoersen, rentetarieven, goudprijzen, en van het kredietrisico. Aangezien de maximale omvang van de voorzieningen en reserves van de ECB gelijk is aan de hoogte van het gestorte kapitaal, kan de Raad van Bestuur op grond van dit besluit de voorziening verhogen met een bedrag dat overeenkomt met de kapitaalverhoging, te beginnen met de toedeling van een deel van de winsten van het lopende jaar. Vanuit een langeretermijnperspectief wordt de verhoging van het kapitaal – de eerste algemene verhoging in 12 jaar – ook ingegeven door de noodzaak een toereikend kernkapitaal te verschaffen in een financieel stelsel dat aanzienlijk is gegroeid.

Met het oog op een soepele kapitaaloverdracht aan de ECB heeft de Raad van Bestuur besloten dat de nationale centrale banken van het eurogebied hun bijdrage aan het aanvullende kapitaal ten bedrage van € 3.489.575.000 in drie gelijke jaarlijkse termijnen zullen storten. Dientengevolge zullen de huidige nationale centrale banken van het eurogebied op 29 december 2010 de eerste termijn, te weten € 1.163.191.667, storten. De resterende twee termijnen zullen eind 2011 en eind 2012 worden betaald. Bovendien zal het minimale percentage van het geplaatste kapitaal dat van de nationale centrale banken buiten het eurogebied wordt vereist als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB, worden verlaagd van 7,00% tot 3,75%. De nationale centrale banken buiten het eurogebied zullen hun aandeel in het kapitaal derhalve enkel in geringe mate aanpassen en op 29 december 2010 een bedrag van in totaal € 84.220 storten.

De betreffende besluiten en rechtshandelingen van de ECB zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB worden gepubliceerd

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 139.730.384,68 139.730.384,68 261.010.384,68 180.157.051,35
Deutsche Bundesbank 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43 2.037.777.027,43 1.406.533.694,10
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63.983.566,24 63.983.566,24 119.518.566,24 82.495.232,91
Bank of Greece 113.191.059,06 113.191.059,06 211.436.059,06 145.939.392,39
Banco de España 478.364.575,51 478.364.575,51 893.564.575,51  616.764.575,51
Banque de France 819.233.899,48 819.233.899,48 1.530.293.899,48 1.056.253.899,48
Banca d’Italia 719.885.688,14 719.885.688,14 1.344.715.688,14 928.162.354,81
Central Bank of Cyprus 7.886.333,14 7.886.333,14 14.731.333,14 10.167.999,81
Banque centrale du Luxembourg 10.063.859,75 10.063.859,75 18.798.859,75 12.975.526,42
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta 3.640.732,32 3.640.732,32 6.800.732,32 4.694.065,65
De Nederlandsche Bank 229.746.339,12 229.746.339,12 429.156.339,12 296.216.339,12
Oesterreichische Nationalbank  111.854.587,70  111.854.587,70 208.939.587,70 144.216.254,37
Banco de Portugal 100.834.459,65 100.834.459,65 188.354.459,65 130.007.792,98
Banka Slovenije 18.941.025,10 18.941.025,10 35.381.025,10 24.421.025,10
Národná banka Slovenska 39.944.363,76 39.944.363,76 74.614.363,76 51.501.030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72.232.820,48 72.232.820,48 134.927.820,48 93.131.153,81
Subtotaal voor de nationale centrale banken van het eurogebied1 4.020.445.721,55 4.020.445.721,55 7.510.020.721,55 5.183.637.388,22
Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) 50.037.026,77 3.502.591,87 93.467.026,77 3.505.013,50
Česká národní banka 83.368.161,57 5.835.771,31 155.728.161,57 5.839.806,06
Danmarks Nationalbank 85.459.278,39 5.982.149,49 159.634.278,39 5.986.285,44
Eesti Pank 10.311.567,80 721.809,75 19.261.567,80 722.308,79
Latvijas Banka 16.342.970,87 1.144.007,96 30.527.970,87 1.144.798,91
Lietuvos bankas 24.517.336,63 1.716.213,56 45.797.336,63 1.717.400,12
Magyar Nemzeti Bank 79.819.599,69 5.587.371,98 149.099.599,69 5.591.234,99
Narodowy Bank Polski 282.006.977,72 19.740.488,44 526.776.977,72 19.754.136,66
Banca Naţională a României 141.971.278,46 9.937.989,49 265.196.278,46 9.944.860,44
Sveriges Riksbank 130.087.052,56 9.106.093,68 242.997.052,56 9.112.389,47
Bank of England 836.285.430,59 58.539.980,14 1.562.145.430,59 58.580.453,65
Subtotaal voor de nationale centrale banken buiten het eurogebied1 1.740.206.681,03 121.814.467,67 3.250.631.681,03 121.898.688,04
Totaal1 5.760.652.402,58 4.142.260.189,22 10.760.652.402,58 5.305.536.076,26

 1 Als gevolg van afronding kunnen de subtotalen en het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media