SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB udvider sin kapital

16. december 2010

Den Europæiske Centralbank (ECB) har med virkning fra den 29. december 2010 besluttet at udvide den indskudte kapital med 5 mia. euro (fra 5,76 mia. euro til 10,76 mia. euro). ECB's styrelsesråd har truffet denne beslutning i overensstemmelse med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank og Rådets forordning (EF) nr. 1009/2000 af 8. maj 2000, som giver mulighed for en udvidelse af ECB's kapital på op til dette beløb.

Beslutningen er truffet som følge af en vurdering af tilstrækkeligheden af den lovbestemte kapital, som blev foretaget i 2009. Kapitaludvidelsen blev anset for hensigtsmæssig på grund af øget volatilitet i valutakurser, renter samt guldpris- og kreditrisici. Da ECB's hensættelser og reserver maksimalt må være af en størrelsesorden, der svarer til den indbetalte kapital, giver beslutningen Styrelsesrådet mulighed for at øge hensættelserne med et beløb, som svarer til kapitaludvidelsen, fra og med fordelingen af en del af dette års overskud. Ud fra et mere langsigtet perspektiv, sker denne første generelle kapitaludvidelse i 12 år også under henvisning til det behov, der er for at opnå et tilstrækkeligt kapitalgrundlag i et finansielt system, der er vokset betydeligt.

For at lette overførslen af kapital til ECB besluttede Styrelsesrådet, at de nationale centralbanker i euroområdet skal indbetale de supplerende kapitalindskud på i alt 3.489.575.000 euro i tre lige store årlige bidrag. De nuværende nationale centralbanker i euroområdet indbetaler den 29. december 2010 det første bidrag på 1.163.191.667 euro. De resterende to bidrag indbetales ved udgangen af henholdsvis 2011 og 2012. Endvidere nedsættes den mindsteprocentdel, som de nationale centralbanker uden for euroområdet skal indbetale som bidrag til ECB's driftsomkostninger, fra 7,00 pct. til 3,75 pct. Derfor sker der kun små justeringer af de kapitalandele, som de nationale centralbanker uden for euroområdet indbetaler. Disse justeringer resulterer i indbetalinger på i alt 84.220 euro den 29. december 2010.

Afgørelser og retsakter, som ECB har vedtaget i denne sammenhæng, bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted på et senere tidspunkt.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139.730.384,68 139.730.384,68 261.010.384,68 180.157.051,35
Deutsche Bundesbank 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43 2.037.777.027,43 1.406.533.694,10
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63.983.566,24 63.983.566,24 119.518.566,24 82.495.232,91
Bank of Greece 113.191.059,06 113.191.059,06 211.436.059,06 145.939.392,39
Banco de España 478.364.575,51 478.364.575,51 893.564.575,51 616.764.575,51
Banque de France 819.233.899,48 819.233.899,48 1.530.293.899,48 1.056.253.899,48
Banca d'Italia 719.885.688,14 719.885.688,14 1.344.715.688,14 928.162.354,81
Central Bank of Cyprus 7.886.333,14 7.886.333,14 14.731.333,14 10.167.999,81
Banque centrale du Luxembourg 10.063.859,75 10.063.859.75 18.798.859,75 12.975.526,42
Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 3.640.732,32 3.640.732,32 6.800.732,32 4.694.065,65
De Nederlandsche Bank 229.746.339,12 229.746.339,12 429.156.339,12 296.216.339,12
Oesterreichische Nationalbank 111.854.587.70 111.854.587,70 208.939.587,70 144.216.254,37
Banco de Portugal 100.834.459,65 100.834.459,65 188.354.459,65 130.007.792,98
Banka Slovenije 18.941.025,10 18.941.025,10 35.381.025,10 24.421.025,10
Národná banka Slovenska 39.944.363,76 39.944.363,76 74.614.363,76 51.501.030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72.232.820,48 72.232.820,48 134.927.820,48 93.131.153,81
NCB'er i euroområdet 
i alt 4.020.445.721,55 4.020.445.721,55 7.510.020.721,55 5.183.637.388,22
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 50.037.026,77 3.502.591,87 93.467.026,77 3.505.013,50
Česká národní banka 83.368.161,57 5.835.771,31 155.728.161,57 5.839.806,06
Danmarks Nationalbank 85.459.278,39 5.982.149,49 159.634.278,39 5.986.285,44
Eesti Pank 10.311.567,80 721.809,75 19.261.567,80 722.308,79
Latvijas Banka 16.342.970,87 1.144.007,96 30.527.970,87 1.144.798,91
Lietuvos bankas 24.517.336,63 1.716.213,56 45.797.336,63 1.717.400,12
Magyar Nemzeti Bank 79.819.599,69 5.587.371,98 149.099.599,69 5.591.234,99
Narodowy Bank Polski 282.006.977,72 19.740.488,44 526.776.977,72 19.754.136,66
Banca Naţională a României 141.971.278,46 9.937.989,49 265.196.278,46 9.944.860,44
Sveriges Riksbank 130.087.052,56 9.106.093,68 242.997.052,56 9.112.389,47
Bank of England 836.285.430,59 58.539.980,14 1.562.145.430,59 58.580.453,65
NCB'er uden for euroområdet i alt 1.740.206.681,03 121.814.467,67 3.250.631.681,03 121.898.688,04
I alt1 5.760.652.402,58 4.142.260.189,22 10.760.652.402,58 5.305.536.076,26

1 På grund af afrunding stemmer subtotaler og totaler ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af de angivne tal.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt