Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

tőkét emelt az EKB

2010. december 16.

Az Európai Központi Bank (EKB) 2010. december 29-i hatállyal 5 milliárd euróval 5,76 milliárdról 10,76 milliárd euróra emeli jegyzett tőkéjét. A Kormányzótanács döntése összhangban van a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB alapokmányával, valamint a 2000. május 8-i 1009/2000/EK tanácsi rendelettel, amely a lehetséges tőkeemelést ebben az összeghatárban jelöli meg.

A döntés előzménye egy 2009-ben elvégzett alaptőke-megfelelési vizsgálat, és a devizaárfolyam-, kamat-, aranyárfolyam- és hitelkockázat megnőtt volatilitása alapján tekintették indokoltnak. Minthogy maximálisan a befizetett tőke nagyságával megegyező céltartalék és tartalék képezhető, a döntés lehetővé teszi, hogy a Kormányzótanács – az idei év nyeresége egy részének elosztásától kezdve – a tőkeemelés összegével egyenlő mértékben növelje a kockázati céltartalékot. Hosszabb távon az általános alaptőke-emelést – amelyre tizenkét év alatt az első ízben kerül sor – még az is indokolja, hogy egy, az évek során jelentősen megnövekedett pénzügyi rendszerhez ennek megfelelő tőkebázisra van szükség.

A Kormányzótanács a tőkeátadás megkönnyítésére úgy döntött, hogy az euroövezeti nemzeti központi bankoknak a 3 489 575 000 euro összegű pótlólagos hozzájárulást három, egyenlő összegű, éves részletben kell befizetniük. Tehát a jelenlegi euroövezeti tag nemzeti központi bankok az első részletet, 1 163 191 667 eurót 2010. december 29-én fizetik be. A fennmaradó két részlet befizetésének időpontját pedig 2011 és 2012 végére tűzték ki. Ezenkívül a jegyzett tőke százalékában meghatározott legkisebb összeget – amellyel az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankoknak az EKB működési költségeihez hozzá kell járulniuk – 7,00%-ról 3,75%-ra csökkentik. A nem euroövezeti tag központi bankok tőkerészesedése tehát csak kismértékben módosul, és ennek megfelelően 2010. december 29-én összesen 84 220 eurót fizetnek be.

Az EKB vonatkozó határozatai és az egyéb jogi instrumentumok az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán lesznek közzétéve.

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,1
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Görög Nemzeti Bank 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Banco de España 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Banque de France 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Banca d’Italia 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Ciprusi Központi Bank 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Central Bank of Malta 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
De Nederlandsche Bank 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Oesterreichische Nationalbank  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Banco de Portugal 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Banka Slovenije 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Národná banka Slovenska 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Euroövezeti NKB-k, részösszeg1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Česká národní banka 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Lietuvos bankas 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges Riksbank 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Euroövezeten kívüli NKB-k, összesen 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Összesen1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

*A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a rész- vagy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok