Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n pääoman korotus

16.12.2010

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt korottaa EKP:n merkittyä pääomaa 5 miljardilla eurolla eli 5,76 miljardista eurosta 10,76 miljardiin euroon 29.12.2010. Päätös on Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä 8.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1009/2000 mukainen. Asetuksen nojalla EKP:n pääomaa voidaan korottaa enintään 5 miljardilla eurolla.

Päätöksen pohjana oli vuonna 2009 tehty arvio lakisääteisen pääoman riittävyydestä. Pääoman korottamista pidettiin tarkoituksenmukaisena valuuttakurssien, korkojen ja kullan hinnan vaihtelun voimistumisen sekä luottoriskin vuoksi. EKP:n varaukset ja rahastot voivat olla enintään EKP:n maksetun pääoman suuruiset, joten päätöksen ansiosta EKP:n neuvosto voi kasvattaa riskien varalta tehtyä varausta pääoman korotusta vastaavalla summalla kuluvan vuoden voitonjaosta alkaen. Pidemmän aikavälin näkökulmasta pääoman korottamisen (ensimmäinen yleinen korotus 12 toimintavuoden aikana) taustalla on myös tarve turvata riittävä pääomapohja rahoitusjärjestelmän laajennettua huomattavasti.

Jotta pääoman siirto EKP:lle onnistuu sujuvasti, EKP:n neuvosto päätti, että euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat osuutensa niiden katettavaksi tulevasta 3 489 575 000 euron lisäpääomasta kolmessa samansuuruisessa vuosierässä. Euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat ensimmäisen erän eli 1 163 191 667 euroa 29.12.2010. Muut kaksi erää maksetaan vuosien 2011 ja 2012 lopussa. Euroalueen ulkopuolisten maiden kansalliset keskuspankit osallistuvat EKP:n toimintakustannuksiin jatkossa enää 3,75 prosentin osuudella merkitsemästään pääomasta (aiemmin 7,00 %). Näiden keskuspankkien pääomaosuudet muuttuvat siis vain vähän: ne maksavat 29.12.2010 EKP:lle yhteensä 84 220 euroa.

Asiaa koskevat EKP:n päätökset ja muut säädökset julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Belgian keskuspankki 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Saksan keskuspankki 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,10
Irlannin keskuspankki 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Kreikan keskuspankki 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Espanjan keskuspankki 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Ranskan keskuspankki 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Italian keskuspankki 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Kyproksen keskuspankki 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Luxemburgin keskuspankki 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Maltan keskuspankki 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
Alankomaiden keskuspankki 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Itävallan keskuspankki  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Portugalin keskuspankki 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Slovenian keskuspankki 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Slovakian keskuspankki 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Euroalueen kansalliset keskuspankit yhteensä1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Bulgarian keskuspankki (Българска народна банка) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Tšekin keskuspankki 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Tanskan keskuspankki 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Viron keskuspankki 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvian keskuspankki 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Liettuan keskuspankki 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Unkarin keskuspankki 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Puolan keskuspankki 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Romanian keskuspankki 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Ruotsin keskuspankki 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Englannin pankki 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Yhteensä1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

 1 Pyöristysten vuoksi kaikki väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle