Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB navyšuje svůj základní kapitál

16. prosince 2010

Evropská centrální banka (ECB) se rozhodla navýšit svůj upsaný základní kapitál o 5 mld. EUR, z 5,76 mld. EUR na 10,76 mld. EUR, s účinností od 29. prosince 2010. Rada guvernérů ECB toto rozhodnutí přijala v souladu se Statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a s nařízením Rady č. 1009/2000 ze dne 8. května 2000, které předpokládá navýšení základního kapitálu ECB až do uvedené výše.

Rozhodnutí vyplynulo z hodnocení přiměřenosti výše základního kapitálu stanovené ve statutu, které bylo provedeno v roce 2009. O navýšení základního kapitálu bylo rozhodnuto vzhledem ke zvýšené volatilitě směnných kurzů, úrokových sazeb, cen zlata a úvěrovým rizikům. Jelikož je maximální výše rezervních fondů a rezerv ECB je rovna výši splaceného základního kapitálu, toto rozhodnutí Radě guvernérů umožní zvýšit rezervy o částku odpovídající nárůstu základního kapitálu, a to počínaje rozdělením části zisku za letošní rok. Z dlouhodobější perspektivy je nárůst základního kapitálu – prvního celkového zvýšení za 12 let – veden potřebou vytvořit ve finančním systému, který se značně rozšířil, přiměřenou kapitálovou základnu.

Pro zajištění bezproblémového převodu kapitálu Evropské centrální bance rozhodla Rada guvernérů, že národní centrální banky své podíly na navýšení kapitálu v hodnotě 3 489 575 000 EUR poskytnou ve třech ročních platbách ve stejné výši. V důsledku toho národní centrální banky současných zemí eurozóny zaplatí 29. prosince 2010 první platbu ve výši 1 163 191 667 EUR. Zbývající dvě platby budou uhrazeny ke konci roku 2011 a 2012. Dále dojde ke snížení výše minimálního procenta upsaného základního kapitálu, které národní centrální banky musí hradit jako příspěvek na provozní náklady ECB, a to ze 7 % na 3,75 %. Národní centrální banky zemí mimo eurozónu v důsledku toho provedou pouze drobné úpravy hodnot svých kapitálových podílů, a dne 29. prosince 2010 tak zaplatí celkem 84 220 EUR.

Příslušná rozhodnutí ECB a právní nástroje budou včas zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,10
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Bank of Greece 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Banco de España 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Banque de France 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Banca d’Italia 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Central Bank of Cyprus 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
De Nederlandsche Bank 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Oesterreichische Nationalbank  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Banco de Portugal 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Banka Slovenije 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Národná banka Slovenska 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Mezisoučet pro NCB zemí eurozóny1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Česká národní banka 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Lietuvos bankas 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges Riksbank 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Mezisoučet pro NCB zemí mimo eurozónu1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Celkem1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

 1 Vzhledem k zaokrouhlení nemusí mezisoučty a součty odpovídat součtu všech uvedených čísel.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média