Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Podwyższenie kapitału EBC

16 grudnia 2010 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował o podwyższeniu subskrybowanego kapitału o 5 mld euro, z 5,76 mld euro do 10,76 mld euro, z dniem 29 grudnia 2010 r. Rada Prezesów EBC podjęła tę decyzję zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC oraz z rozporządzeniem Rady nr 1009/2000 z dnia 8 maja 2000 r., które przewiduje, że kapitał EBC może zostać podwyższony maksymalnie o tę kwotę.

Decyzja ta wynika z oceny adekwatności kapitału statutowego, która została przeprowadzona w 2009 r. Podwyższenie kapitału uznano za uzasadnione z uwagi na większą zmienność kursów walutowych, stóp procentowych i cen złota oraz ryzyka kredytowego. Ze względu na to, że maksymalna wysokość rezerw celowych i funduszu rezerwowego EBC jest równa wysokości jego opłaconego kapitału, podjęta decyzja pozwoli Radzie Prezesów powiększyć rezerwy celowe o kwotę odpowiadającą podwyższeniu kapitału, począwszy od podziału części tegorocznych zysków. W dłuższej perspektywie podwyższenie kapitału – pierwsze ogólne podwyższenie od 12 lat – wynika także z konieczności zapewnienia bazy kapitałowej odpowiedniej dla bardzo rozwiniętego systemu finansowego.

W celu ułatwienia przekazania kapitału do EBC Rada Prezesów zdecydowała, że krajowe banki centralne strefy euro powinny przekazać dodatkowe wpłaty z tytułu udziału w kapitale w kwocie 3 489 575 000 euro w trzech równych ratach rocznych. W związku z tym banki centralne należące obecnie do strefy euro przekażą 29 grudnia 2010 r. kwotę 1 163 191 667 euro tytułem pierwszej raty. Dwie pozostałe raty zostaną zapłacone na koniec 2011 i 2012 r. Ponadto zostanie zmniejszona z 7,00% do 3,75% minimalna część subskrybowanego kapitału, którą krajowe banki centralne spoza strefy euro przekazują jako wkład w koszty operacyjne EBC. W związku z tym krajowe banki centralne spoza strefy euro będą musiały dokonać jedynie niewielkiej korekty swoich udziałów w kapitale, a płatności z tego tytułu na dzień 29 grudnia 2010 r. wyniosą 84 220 euro.

Właściwe decyzje i akty prawne EBC zostaną w odpowiednim terminie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Subskrybowany i opłacony kapitał EBC (w euro)

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,1
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Bank of Greece 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Banco de España 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Banque de France 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Banca d’Italia 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Central Bank of Cyprus 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Central Bank of Malta 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
De Nederlandsche Bank 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Oesterreichische Nationalbank  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Banco de Portugal 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Banka Slovenije 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Národná banka Slovenska 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Razem krajowe banki centralne strefy euro1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Byłgarska narodna banka (Българска народна банка) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Česká národní banka 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Lietuvos bankas 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges Riksbank 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro 1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Razem1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

 1 Ze względu na zaokrąglenia pozycje mogą nie sumować się do wartości „Razem”.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami