Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκθεση της ΕΚΤ για τη Σύγκλιση - 2007

16 Μαΐου 2007

Κατόπιν αιτήματος της Κύπρου και της Μάλτας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα την αξιολόγησή της αναφορικά με την οικονομική και νομική σύγκλιση των δύο χωρών. Η Έκθεση της ΕΚΤ για τη Σύγκλιση εξετάζει κατά πόσον έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός διατηρήσιμης οικονομικής σύγκλισης και αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις καταστατικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ώστε να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του Ευρωσυστήματος (νομική σύγκλιση).

Με την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, η ΕΚΤ εκπληρώνει την υποχρέωσή της, βάσει του άρθρου 122(2) σε συνδυασμό με το άρθρο 121(1) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να υποβάλλει έκθεση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ) τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους με παρέκκλιση «για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης».

Η Έκθεση της ΕΚΤ για τη Σύγκλιση διατίθεται στις 22 κοινοτικές γλώσσες στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου