European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2007. gada Konverģences ziņojums

2007. gada 16. maijā

Pēc Kipras un Maltas lūguma Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē savu novērtējumu par šo divu valstu ekonomisko un juridisko konverģenci. ECB Konverģences ziņojums sagatavots, lai pārbaudītu, vai sasniegts augsts ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmenis. Tajā novērtēta arī atbilstība tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas jāizpilda nacionālajām centrālajām bankām, lai kļūtu par Eurosistēmas neatņemamu sastāvdaļu (juridiskā konverģence).

Gatavojot šo ziņojumu, ECB izpilda Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 122. panta 2. punkta un 121. panta 1. punkta prasības informēt Eiropas Savienības Padomi (tālāk tekstā – ES Padome) vismaz reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts lūguma, uz kuru attiecas izņēmums, "par panākumiem, ko dalībvalstis guvušas, pildot pienākumus saistībā ar ekonomikas un monetārās savienības izveidi".

ECB konverģences ziņojums pieejams 22 Kopienas valodās ECB interneta lapā (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem