Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Convergentieverslag van de ECB van 2007

16 mei 2007

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag op verzoek van Cyprus en Malta haar beoordeling van de economische en juridische convergentie van deze twee landen. In het Convergentieverslag van de ECB wordt onderzocht of een hoge mate van duurzame economische convergentie is bereikt. Daarnaast wordt in dit verslag getoetst in welke mate is voldaan aan de wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om de centrale banken een integrerend onderdeel van het Eurosysteem te laten worden (juridische convergentie).

Door het uitbrengen van dit verslag voldoet de ECB aan het in artikel 122, lid 2, juncto artikel 121, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde vereiste om aan de Raad van de Europese Unie (de EU-Raad) ten minste om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat met een derogatie verslag uit te brengen “over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie”.

Het Convergentieverslag van de ECB is beschikbaar in 22 talen van de Gemeenschap op de website van de ECB ( http://www.ecb.europa.eu).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media