SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs konvergensrapport 2007

16. maj 2007

Efter anmodning fra Cypern og Malta offentliggør Den Europæiske Centralbank (ECB) i dag sin vurdering af disse to landes økonomiske og juridiske konvergens. I ECBs konvergensrapport undersøges, hvorvidt der er opnået en høj grad af vedvarende økonomisk konvergens. Desuden vurderes, hvorvidt landene overholder de lovkrav, som de nationale centralbanker skal opfylde for at blive en integreret del af eurosystemet (juridisk konvergens).

ECB opfylder med udarbejdelsen af denne rapport kravene i artikel 122, stk. 2, samt artikel 121, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om at aflægge rapport til Rådet for Den Europæiske Union mindst en gang hvert andet år eller på anmodning fra et medlemsland med dispensation "om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union".

ECBs konvergensrapport findes på 22 fællesskabssprog på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt