Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Konvergenčno poročilo ECB 2007

16. maj 2007

Evropska centralna banka (ECB) danes na prošnjo Cipra in Malte objavlja svojo oceno ekonomske in pravne konvergence teh dveh držav. Konvergenčno poročilo ECB preučuje, ali je bila dosežena visoka stopnja trajne ekonomske konvergence ter ocenjuje skladnost z zakonskimi zahtevami, ki jih morajo nacionalne centralne banke izpolniti za vključitev v Eurosistem (pravna konvergenca).

S pripravo tega poročila ECB izpolnjuje zahteve iz člena 122(2) v povezavi s členom 121(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, po katerih mora Svetu Evropske unije (Svet EU) vsaj enkrat na dve leti ali na prošnjo države članice z odstopanjem poročati »o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z uresničevanjem ekonomske in monetarne unije«.

Konvergenčno poročilo ECB je na voljo na spletnih straneh ECB ( http://www.ecb.europa.eu) v 22 uradnih jezikih Skupnosti.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije