Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Raport EBC o konwergencji – 2007 r.

16 maja 2007 r.

Na wniosek Cypru i Malty Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś swoją ocenę konwergencji gospodarczej i prawnej tych dwóch krajów. Raport EBC o konwergencji stwierdza, czy kraje te osiągnęły wysoki stopień trwałej konwergencji gospodarczej. Przedstawia również ocenę zgodności ze statutowymi wymogami, które muszą być spełnione przez banki centralne tych krajów, aby mogły one stać się integralną częścią Eurosystemu (konwergencja prawna).

Przedstawiając niniejszy raport EBC spełnia wymóg art. 122 ust. 2 w związku z art. 121 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczący obowiązku złożenia Radzie Unii Europejskiej (Radzie UE) co najmniej raz na dwa lata, bądź na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją, sprawozdania w sprawie „postępów poczynionych przez państwa członkowskie w kwestii wypełnienia zobowiązań w zakresie osiągnięcia unii gospodarczej i walutowej”.

Raport EBC o konwergencji jest dostępny w 22 językach Wspólnoty w serwisie internetowym EBC (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami