Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. augusztus-szeptember

2020. szeptember 25.

Piaci műveletek

Repokeret-megállapodások az Észak-macedón Köztársaság és a San Marino Köztársaság központi bankjaival

Az EKB 2020. augusztus 18-án bejelentette, hogy a Kormányzótanács jóváhagyta az Észak-macedón Köztársaság és a San Marino Köztársaság központi bankjai részére euroalapú likviditást nyújtó két repokeret felállítását, azért hogy kielégítsék a koronavírus (a Covid19) sokkhatásából eredő piaci működési zavarok miatti esetleges euro forrásigényt. A kapcsolódó sajtóközlemények az EKB honlapján olvashatók.

A hétnapos USD-alapú likviditásbővítő műveletek ritkítása

A Kormányzótanács 2020. augusztus 20-án heti három alkalomról heti egyre csökkentette az USA-dollárban denominált hétnapos likviditásbővítő műveletek gyakoriságát, 2020. szeptember 1-i hatállyal. Minthogy a USD-alapú finanszírozási feltételek folyamatosan javulnak, és az utóbbi időben kicsi volt az igény a hétnapos likviditásbővítő műveletekre, a swaphálózatban résztvevő központi bankok (a Bank of England, a Japán Nemzeti Bank, az EKB, a Svájci Nemzeti Bank és a Federal Reserve) együttesen úgy döntöttek, hogy ritkítják a műveleteket. Az összehangolt lépést a hálózat összes jegybankjának honlapján egyidejűleg kiadott sajtóközleményekben jelentették be.

A Horvátország és Románia központi bankjaival fennálló euroalapú likviditási keretek meghosszabbítása

Az EKB 2020. augusztus 28-án bejelentette, hogy a Kormányzótanács jóváhagyta a Hrvatska narodna banka és a Banca Naţională a României központi bankokkal fennálló euroalapú likviditási keretek hat hónappal való meghosszabbítását 2021 júniusának végéig. A megállapodásokat az év elején kötötték, hogy az illető nemzeti központi bankok a két ország pénzintézeteinek eurolikviditást nyújtsanak, amellyel ki tudják elégíteni a Covid19-ből eredő piaci működési zavarokból euróban keletkező esetleges likviditásigényt. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak (ERMS) keretrendszerét módosító iránymutatás

A Kormányzótanács 2020. szeptember 7-én elfogadta az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról szóló (EU) 2018/797 iránymutatást módosító (EU) 2020/1284 iránymutatást (EKB/2020/34). A módosítással az eurorendszeren belüli adatszolgáltatás és információcsere átláthatóságát kívánják bővíteni, valamint az ERMS működésének elemzését javítani. Az eurorendszertag központi bankoknak 2021. április 1-jétől kötelező az iránymutatás-módosításnak megfelelniük. Az iránymutatás az EUR-Lex portálon olvasható.

Az EKB határozata a többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról szóló (EU) 2019/1743 határozat módosításáról

A Kormányzótanács 2020. szeptember 8-án elfogadta az (EU) 2020/1264 határozatot (EKB/2020/38), amelyben módosítják a többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról szóló (EU) 2019/1743 határozatot. A módosítás az Európai Bizottság által a közelmúltban létrehozott SURE (munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó) európai eszközön keresztüli hitelnyújtáshoz kapcsolódik. A határozatmódosítás úgy tekinthető, mint a SURE eszközön keresztüli hitelfolyósítás operatív feltételeiről szóló 2020. júliusi kormányzótanácsi döntés technikai bevezetése. A határozatmódosítás 2020. szeptember 16-án lépett hatályba, és az EUR-Lex portálon megtekinthető.

A fenntarthatósági célkitűzésekhez kapcsolt kamatszelvény-szerkezetes forgalomképes eszközök elfogadhatósága

A Kormányzótanács 2020. szeptember 21-én úgy döntött, hogy elfogadja a bizonyos fenntarthatósági célkitűzésekhez kapcsolt kamatszelvény-szerkezetes forgalomképes eszközöket jegybankképes fedezetként az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez, és úgyszintén a monetáris politikai célú végleges vételi ügyleteihez azzal a feltétellel, hogy ezek minden egyéb fontosabb elfogadhatósági kritériumnak is megfelelnek. A döntés 2021. január 1-jétől lép hatályba. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A rövid lejáratú eurokamatláb (€STR) külső ellenőrzése

A Kormányzótanács 2020. szeptember 22-én áttekintette a PricewaterhouseCoopers külső könyvvizsgáló cég jelentését, amelynek a címe „Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks” (Független megbízhatósági jelentés az Európai Központi Bank (EKB) azoknak az ellenőrzési folyamatoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatáról, amelyek a rövid lejáratú eurokamatlábra vonatkozó irányítással, minőséggel és elszámoltathatósági tevékenységekkel kapcsolatban vannak meghatározva, valamint az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által kidolgozott, pénzügyi benchmarkokra vonatkozó alapelvek követéséről). A vita után a testület jóváhagyta a jelentésnek az EKB honlapján való közzétételét. A megbízhatósági jelentés közzétételével megtörtént az utolsó lépés is az €STR bevezetése felé, megfelelően az EKB-iránymutatásokban előírtakkal. A jelentés hamarosan megtekinthető az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2-Securities rendszerről szóló megállapodások módosítása

A Kormányzótanács 2020. július 28-án tudomásul vette a TARGET2-Securities keretmegállapodás (T2S FA) és a TARGET2-Securities devizarészvételi megállapodás (T2S CPA) 6. ütemtervéhez kapcsolódó módosításokat. Ezek a dokumentumok írják körül a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást (SLA), amely a következőket határozza meg: (i) a szolgáltatási szinteket, amelyek szerint az eurorendszer a T2S-szolgáltatásokat nyújtja a résztvevő központi értéktáraknak (CSD) és az euroövezeten kívüli, kapcsolt központi bankoknak, valamint (ii) a fő teljesítménymutatókat. A T2S FA és a T2S CPA 6. ütemtervének módosítására a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás rendszeres felülvizsgálata részeként került sor.

2014–18-as jelentés a kártyacsalásról

A Kormányzótanács 2020. augusztus 6-án jóváhagyta a kártyacsalásról szóló hatodik jelentését, és engedélyezte annak publikálását. A kártyás fizetésekhez kapcsolódó csalási esetek alakulását elemző jelentés a 2014 és 2018 közötti ötéves teljes időszakból elsősorban a 2018-as adatokra irányul, mégpedig az Egységes Euro Fizetési Övezetbe (SEPA) tartozó országok szerinti bontásban. A csalások 2015 és 2017 között csökkentek, majd 2018-ban enyhén emelkedtek. Az előző évekhez hasonlóan a legtöbb csalásnak minősülő kártyaügyletet 2018-ban is távolból, postán, telefonon vagy online bonyolították le. A csalások általános szintje és az újabb kártyacsalási módszerek megjelenése miatt fontos a csalások folyamatos nyomon követése, és a fokozottabb biztonsági intézkedések meghozatala. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Az EKB válasza az Európai Bizottság új európai digitális stratégiájáról és fintech cselekvési tervéről szóló konzultációjára

A Kormányzótanács 2020. augusztus 13-án jóváhagyta a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) és az EKB bankfelügyeletének az Európai Bizottság konzultációjához fűzött közös észrevételét, amely az új európai digitális stratégiáról és a fintech cselekvési tervről szól, továbbá engedélyezte annak közzétételét. Az EKB összességében támogatja az Európai Bizottság által a konzultációs anyagban kijelölt prioritásokat, és úgy véli, hogy a bankszektor digitális átalakítása során megfelelően figyelembe kell venni az innovatív technológiák alkalmazásával járó kockázatokat. Ami a digitális pénzügyi identitások EU-szerte való alkalmazásának megkönnyítését illeti, az EKB messzemenően támogatja az egyedi azonosítók nemzetközileg elismert globális szabványokon alapuló kötelezővé tételét. Az EKB EU-szerte támogatja az olyan programokban való fokozott együttműködést mint a zárt szabályozói tesztkörnyezet és az innovációs agytrösztök, és elismeri a felügyeletek és a felügyelt szervezetek közti nyitott párbeszéd előnyeit. Vélekedése szerint a nyitott pénzügyi szolgáltatásoknak (open finance) kihatása lehet mind szervezeti, mind rendszerszinten a felügyelt bankokra, ezért a szabályozott szervezetek felügyeletének módját hozzáigazítja a módosított pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvben (PSD2) lehetővé tett új környezethez. Emellett elismeri annak a fontosságát, hogy az akár harmadik fél szolgáltatókkal is megosztott ügyféladatok megfeleljenek a világos jogi követelményeknek és biztonsági standardoknak. Az EKB hozzászólása a honlapon olvasható.

A kriptoeszközökkel foglalkozó belső munkacsoport jelentése a „stablecoin” különféle vonatkozásairól

A Kormányzótanács 2020. szeptember 15-én foglalkozott a jelentéssel, amely a „stablecoin” eszköznek az euroövezetet érintő monetáris politikai, pénzügyi stabilitási, piaci infrastrukturális, pénzforgalmi és bankfelügyeleti vonatkozásait taglalja. Az írás összefoglalja a kriptoeszközökkel foglalkozó belső munkacsoport stablecoin-elemzésének eredményeit, és három jövőbeli forgatókönyv alapján értékeli az euroövezet szempontjából lényeges összefüggéseket: (1) a kriptoeszközök segédeszköz funkciója; (2) új fizetési mód; (3) alternatív értékőrző eszköz. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Az eurorendszer központi banki digitális valutával foglalkozó magas szintű munkacsoportjának jelentése

A Kormányzótanács 2020. szeptember 23-án megtárgyalt egy jelentést, amelyet az eurorendszernek a központi banki digitális valutával (HLTF-CBDC) foglalkozó magas szintű munkacsoportja állított össze a Kormányzótanács 2020. januári megbízásából. A munka átfogó elemzés a CBDC lehetséges előnyeiről és problémáiról, többek között a funkcionális és technológiai kérdésekről. A Kormányzótanács, miután megvitatta a jelentés fő következtetéseit, jóváhagyta publikálását az EKB honlapján, és felhatalmazta a HLTF-CBDC csoportot, hogy az eredményekről a különféle érdekcsoportokat tájékoztassa. A jelentés hamarosan megtekinthető az EKB honlapján, a kapcsolódó nyilvános konzultáció pedig 2020 októberének közepén indul el.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2020. szeptember 18-án elfogadta a CON/2020/20 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának a felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Magyarországon nyújtott készpénzszolgáltatások minimumszintjének biztosításáról

2020. szeptember 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2020/21 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az uniós értékpapírosítási keretrendszernek a Covid19-világjárvány miatt szükséges módosításáról szóló rendeletek iránti javaslatokról

2020. szeptember 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2020/22 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Suomen Pankki – Finlands Bank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2020. augusztus 7-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/37 ajánlást, amely a Suomen Pankki – Finlands Bank külső könyvvizsgálóiról szól. Az ajánlás szövege az EUR-Lex portálon olvasható.

Statisztika

A KBER hozzájárulása az EBH megvalósíthatósági jelentéséhez a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR 2) 430c. cikke szerint

A Kormányzótanács 2020. szeptember 17-én jelentést hagyott jóvá a KBER hozzájárulásairól, amelyeket az Európai Bankhatóságnak (EBH) a statisztikai, szanálási és prudenciális adatok gyűjtésére szolgáló, következetes és integrált rendszer megvalósíthatóságára vonatkozó jelentéséhez tettek. A KBER jelentése a bankok statisztikai, szanálási és prudenciális adatszolgáltatási terhének csökkentését javasolja anélkül, hogy elvesszenek a monetáris politikához, szanáláshoz és felügyeleti feladatokhoz elengedhetetlen információk. A jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

A Covid19-cel kapcsolatos adatszolgáltatásról és közzétételről szóló EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2020. augusztus 4-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős pénzintézetek esetében megfelel a Covid19-válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó adatszolgáltatásról és közzétételről szóló iránymutatásoknak (EBA/GL/2020/07).

EKB-jelentés a bankok ICAAP eljárásáról

A Kormányzótanács 2020. augusztus 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jelentést tegyen közzé a bankoknak a tőkemegfelelés belső értékelésére irányuló eljárásáról (ICAAP). A dokumentum egy 37 bankból álló minta ICAAP eljárásairól készített strukturált elemzés eredményeit összegzi, kiemeli azokat a területeket, ahol a bankok láthatóan továbbfejlesztették gyakorlataikat, valamint ahol az EKB szerint valamennyi banknál további munka szükséges. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Egyetértési megállapodás az EKB és a Moldovai Nemzeti Bank, valamint az EKB és az Abu Dhabi Global Market Pénzügyi Szolgáltató Szabályozási Hatósága (Financial Services Regulatory Authority) között

A Kormányzótanács 2020. augusztus 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy a Moldovai Nemzeti Bankkal és az Abu Dhabi Global Market Pénzügyi Szolgáltató Szabályozási Hatóságával felügyeleti tárgyú egyetértési megállapodást kössön, amelynek célja, hogy formális keretet adjon az EKB és a két felügyeleti hatóság közötti együttműködésnek és információ-megosztásnak.

A hitelnyújtásról és -monitorozásról szóló EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2020. augusztus 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős pénzintézetek esetében 2021. június 30-tól – a hatálybalépés időpontjától kezdve – követni fogja a hitelnyújtásról és nyomon követésről szóló iránymutatásokat (EBA/GL/2020/06). Az iránymutatások célja, hogy az újonnan nyújtott hitelek megfelelő minősítésűek legyenek. Ezt úgy teszik lehetővé, hogy követelményeket határoznak meg a hitelfelvevők hitelképességének felméréséhez, valamint a pénzintézetek gyakorlatainak fogyasztóvédelmi szabályokkal való összehangolásához.

Határozat a Covid19-világjárványra tekintettel a központi bankokkal szembeni egyes kitettségeknek a teljes kitettségi mértékből való átmeneti kizárásáról

A Kormányzótanács 2020. augusztus 27-én egyetértett a Felügyeleti Testülettel abban, hogy előfordulnak olyan „rendkívüli körülmények”, amelyek megengedik a központi bankokkal szembeni egyes kitettségek átmeneti kizárását a tőkeáttételi mutatóból. A Kormányzótanács véleménye szerint ezért az euroövezet egészében teljesül azon rendkívüli körülmények feltétele, amelyek indokolják a központi bankokkal szembeni bizonyos kitettségeknek a teljes kitettségi mérték számításából való ideiglenes kizárását. Az euroövezet azon illetékes nemzeti hatóságai, amelyek gyakorolni kívánják az 575/2013/EU rendelet 500b. cikkének (2) bekezdésében a kevésbé jelentősnek minősülő pénzintézetek vonatkozásában meghatározott mérlegelési jogkört, támaszkodhatnak az említett véleményre, amelyet az EKB mint az euroövezet monetáris hatósága adott ki. A Kormányzótanács a monetáris politikáról alkotott véleménye után a felügyeleti hatáskörében határozatot hozott (EKB/2020/44 határozat a Covid19-világjárványra tekintettel a központi bankokkal szembeni egyes kitettségeknek a teljes kitettségi mértékből való átmeneti kizárásáról), hogy lehetővé tegye a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős bankoknak egyes központi banki kitettségek kizárását a tőkeáttételi mutatóból. Ezek az eszközök érméket és bankjegyeket, valamint a központi banknál elhelyezett betéteket foglalnak magukban. A határozat és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Az értékelési módszertanról és a kapcsolódó visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatról szóló átdolgozott EKB-útmutató

A Kormányzótanács 2020. szeptember 11-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegye az értékelési módszertanról szóló átdolgozott EKB-útmutatót. Az átdolgozás az ezen EKB-útmutatóval kapcsolatos nyilvános konzultáció és az annak keretében nyújtott visszajelzéseket összegző és értékelő nyilatkozatnak az eredménye. A dokumentumok megtekinthetők az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A 2020. évi SREP pragmatikus megközelítésével kapcsolatos EKB-iránymutatásnak való megfelelés

A Kormányzótanács 2020. szeptember 14-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős pénzintézetek esetében megfelel a 2020. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) pragmatikus megközelítéséről szóló iránymutatásoknak (EBA/GL/2020/10). Az iránymutatások lehetővé teszik a felügyeleteknek, hogy a Covid19-járvánnyal összefüggésben rugalmasan és pragmatikusan bonyolítsák le 2020-ban a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárást, ugyanakkor megőrizhessék az EU felügyeleti gyakorlatának konvergenciáját.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok