Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (flimkien mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Awwissu-Settembru 2020

25 ta’ Settembru 2020

Operazzjonijiet tas-suq

Arranġamenti ta’ linja ta’ repo mal-banek ċentrali tar-Repubblika tal-Macedonja tat-Tramuntana u tar-Repubblika ta’ San Marino

Fit-18 ta’ Awwissu 2020 il-BĊE ħabbar li l-Kunsill Governattiv kien approva t-twaqqif ta’ żewġ arranġamenti ta’ linja ta’ repo biex jipprovdu likwidità tal-euro lil, rispettivament, il-Bank Nazzjonali tar-Repubblika tal-Maċedonja tat-Tramuntana u l-Bank Nazzjonali ta’ San Marino. Dan kellu jindirizza l-bżonnijiet possibbli ta’ likwidità tal-euro fil-preżenza ta’ disfunzjonijiet fis-suq minħabba x-xokk tal-koronavirus (COVID-19). L-istqarrijiet għall-istampa relatati jinsabu fil-websajt tal-BĊE.

Frekwenza mnaqqsa tal-operazzjonijiet ta’ sebat ijiem li jipprovdu likwidità fid-dollaru Amerikan

Fl-20 ta’ Awwissu 2020, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jibdel il-frekwenza ta’ operazzjonijiet li jipprovdu likwidità f'dollari Amerikani b’maturità ta’ sebat ijiem minn tliet darbiet fil-ġimgħa għal darba fil-ġimgħa, b’effett mill-1 ta’ Settembru 2020. Fid-dawl tat-titjib kontinwu fil-kundizzjonijiet ta’ finanzjament tad-dollaru Amerikan u d-domanda baxxa għal operazzjonijiet riċenti ta’ sebat ijiem li jipprovdu likwidità f'dollari Amerikani, in-netwerk ta’ swap ta’ banek ċentrali (li jinkludu l-Bank of England, il-Bank tal-Ġappun, il-BĊE, il-Bank Nazzjonali Svizzeru u l-Federal Reserve) iddeċidew b’mod konġunt li jnaqqsu l-frekwenza. Din l-azzjoni kkoordinata tħabbret permezz ta’ stqarrija għall-istampa maħruġa fl-istess ħin fuq il-websajts tal-banek ċentrali kollha tan-netwerk ta’ swaps.

Estensjoni tal-linji ta’ likwidità tal-euro mal-banek ċentrali tal-Kroazja u r-Rumanija

Fit-28 ta’ Awwissu 2020 il-BĊE ħabbar li l-Kunsill Governattiv approva l-estensjoni tal-linji ta’ likwidità tal-euro stabbiliti mal-Hrvatska narodna banka u l-Banca Naţională a României b’sitt xhur sal-aħħar ta’ Ġunju 2021. L-arranġamenti saru aktar kmieni din is-sena biex jipprovdu likwidità tal-euro lil istituzzjonijiet finanzjarji fiż-żewġ pajjiżi permezz tal-banek ċentrali nazzjonali rispettivi tagħhom biex jindirizzaw il-ħtiġijiet possibbli ta’ likwidità tal-euro fil-preżenza ta’ disfunzjonijiet tas-suq minħabba x-xokk tal-COVID-19. L-istqarrija għall-istampa dwar dan tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Linja Gwida li temenda l-qafas tas-Servizzi ta’ Ġestjoni ta’ Riżervi tal-Eurosistema (ERMS)

Fis-7 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv adotta Linja Gwida (UE) 2020/1284 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2018/797 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ ġestjoni ta’ riżervi f’euro mill-Eurosistema lill-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2020/34). L-emendi huma mmirati biex ikomplu jżidu t-trasparenza fir-rappurtar u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni fi ħdan l-Eurosistema u jtejbu l-analiżi tal-funzjonament tal-ERMS. Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jikkonformaw mal-Linja Gwida ta’ emenda mill-1 ta’ April 2021. Il-Linja Gwida ta’ emenda hija disponibbli fil-EUR-Lex.

Deċiżjoni li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1743 dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti

Fit-8 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni (UE) 2020/1264 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1743 dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti (BĊE/2020/38) b’rabta mal-amministrazzjoni ta’ self imħallas taħt l-istrument għal Appoġġ temporanju biex jittaffew ir-Riskji ta’ Qgħad f’Emerġenza (SURE) stabbilit reċentement mill-Kummissjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li temenda hija l-implimentazzjoni teknika tad-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill Governattiv f’Lulju 2020 fir-rigward ta’ arranġamenti operattivi ta’ self ipprovdut taħt l-istrument SURE. Id-deċiżjoni li temenda daħlet fis-seħħ fis-16 ta’ Settembru 2020 u hija disponibbli fl-EUR-Lex.

Eliġibbiltà ta’ assi negozjabbli bi strutturi ta’ kupuni marbuta ma’ miri ta’ sostenibbiltà

Fil-21 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jaċċetta strumenti ta’ dejn negozjabbli bi strutturi ta’ kupun marbuta ma’ ċerti miri ta’ prestazzjoni ta’ sostenibbiltà bħala kollateral eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema u wkoll għal xiri dirett tal-Eurosistema għal skopijiet ta’ politika monetarja, sakemm jissodisfaw ukoll il-kriterji l-oħra kollha ta’ eliġibbiltà rilevanti. Id-deċiżjoni ser issir applikabbli fl-1 ta’ Jannar 2021. L-istqarrija għall-istampa dwar dan tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Awditu estern tar-rata tal-euro fuq terminu qasir (€STR)

Fit-22 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv ikkunsidra rapport imħejji mill-awditur estern PricewaterhouseCoopers, intitolat “Rapport ta’ assigurazzjoni indipendenti fuq id-Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ma’ proċessi ta’ kontroll definiti fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ governanza, kwalità u responsabbiltà fuq il-Euro Short-Term Rate (€STR) u l-aderenza tagħha mal-Prinċipji tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO) għall-Punti ta’ Referenza Finanzjarji” u awtorizza l-pubblikazzjoni tiegħu fuq il-websajt tal-BĊE. Il-pubblikazzjoni tar-Rapport ta’ Assigurazzjoni se tlesti l-aħħar pass li fadal fl-implimentazzjoni tal-€STR kif stabbilit fil-Linji Gwida rispettivi tal-BĊE. Dan id-dokument ser ikun disponibbli dalwaqt fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

Infrastruttura tas-swieq u ħlasijiet

Emendi għal ftehimiet fuq it-TARGET2-Securities

Fit-28 ta’ Lulju 2020 il-Kunsill Governattiv ħa nota tar-reviżjonijiet relatati mal-Iskedi 6 tal-Ftehim Qafas tat-TARGET2-Securities (T2S FA) u l-Ftehim tal-Parteċipazzjoni fil-Munita TARGET2-Securities (T2S CPA). Dawn id-dokumenti jistabbilixxu l-ftehim dwar il-livell ta’ servizz (SLA), li jiddefinixxi b’mod partikolari (i) il-livelli ta’ servizz li taħthom l-Eurosistema għandha tipprovdi s-servizzi T2S lid-Depożitarji Ċentrali tat-Titoli (CSDs) parteċipanti u lill-banek ċentrali konnessi barra ż-żona tal-euro, u (ii) l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni. L-emendi għall-Iskedi 6 tat-T2S FA u tat-T2S CPA ġew attivati bħala parti mill-proċess ta’ reviżjoni regolari tal-SLA.

Ir-rapport dwar il-frodi bil-kards 2014-2018

Fis-6 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv approva s-sitt rapport dwar il-frodi tal-kards u awtorizza l-pubblikazzjoni tiegħu. Dan ir-rapport janalizza l-iżviluppi fil-frodi tal-ħlas bil-kard, u jiffoka fuq id-dejta tal-2018 fil-kuntest ġenerali ta’ perjodu ta’ ħames snin mill-2014 sal-2018, maqsum skont il-pajjiż taż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro (SEPA). Il-frodi naqset bejn l-2015 u l-2017, qabel ma żdiedet ftit fl-2018. Bħas-snin ta’ qabel, il-maġġoranza tat-tranżazzjonijiet ta’ kards frawdolenti fl-2018 twettqu mill-bogħod, bil-posta, bit-telefown jew onlajn. Il-livell ġenerali ta’ tranżazzjonijiet frawdolenti u l-modi emerġenti ġodda ta’ twettiq ta’ frodi tal-kards jenfasizzaw l-importanza tal-monitoraġġ kontinwu tal-frodi u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà mtejba. Ir-rapport jinsab fil-websajt tal-BĊE.

Risposta tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar strateġija ġdida ta’ finanzjament diġitali għall-pjan ta’ azzjoni fintech/Ewropa

Fit-13 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv approva kontribuzzjoni konġunta mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar strateġija finanzjarja ġdida diġitali għall-pjan ta’ azzjoni fintech/Ewropa u awtorizza l-pubblikazzjoni tagħha. Il-BĊE jappoġġja inġenerali l-oqsma ta’ prijorità identifikati mill-Kummissjoni Ewropea fid-dokument ta’ konsultazzjoni u jqis li t-trasformazzjoni diġitali tas-settur bankarju trid titwettaq billi jitqiesu debitament ir-riskji relatati mal-użu ta’ teknoloġiji innovattivi. Fir-rigward tal-iffaċilitar tal-użu tal-identitajiet finanzjarji diġitali fl-UE kollha, il-BĊE japprova bis-sħiħ l-użu mandatorju ta’ identifikaturi uniċi, ibbażati fuq standards globali rikonoxxuti internazzjonalment. Il-BĊE jappoġġja l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni msaħħa madwar l-UE dwar skemi differenti bħal sandboxes regolatorji u ċentri ta’ innovazzjoni, u jirrikonoxxi l-benefiċċji tat-trawwim ta’ djalogu miftuħ bejn is-superviżuri u l-entitajiet sorveljati. Il-BĊE jikkunsidra li l-finanzjament miftuħ jista’ jkollu implikazzjonijiet għall-banek sorveljati, kemm fil-livelli ta’ entità kif ukoll fil-livelli sistemiċi, u qed jadatta l-approċċ superviżorju tiegħu lejn l-entitajiet regolati għall-pajsaġġ il-ġdid li d-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi ta’ Ħlas (PSD2) ippermettiet. Barra minn hekk jirrikonoxxi l-importanza li jiġi żgurat li l-kondiviżjoni tad-dejta tal-klijenti, anki ma’ fornituri terzi, tissodisfa rekwiżiti legali ċari u tissodisfa l-istandards ta’ sigurtà. Il-kontribuzzjoni tal-BĊE tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Rapport tat-task force tal-kriptoassi interna dwar l-implikazzjonijiet tal-istablecoins

Fil-15 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv ħa nota ta’ rapport dwar l-implikazzjonijiet tal-istablecoins għall-politika monetarja, l-istabbiltà finanzjarja, l-infrastruttura tas-suq u l-pagamenti, u s-superviżjoni bankarja fiż-żona tal-euro. Id-dokument jiġbor fil-qosor l-eżitu ta’ analiżi dwar stablecoins imwettqa mit-Task Force Crypto-Assets interna tal-BĊE u jivvaluta l-implikazzjonijiet ta’ stablecoins għaż-żona tal-euro bbażati fuq tliet xenarji derivati mill-karatteristiċi ta’ stablecoins: (1) il-funzjoni aċċessorja tal-kriptoassi; (2) metodu ta’ ħlas ġdid; (3) ħażna alternattiva ta’ valur. Ir-rapport jinsab fil-websajt tal-BĊE.

Rapport tat-Task Force ta’ Livell Għoli tal-Eurosistema dwar il-Munita Diġitali tal-Bank Ċentrali

Fit-23 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv ikkunsidra rapport, imħejji mit-Task Force ta’ Livell Għoli tal-Eurosistema dwar il-Munita Diġitali tal-Bank Ċentrali (HLTF-CBDC) maħtur f’Jannar 2020 mill-Kunsill Governattiv biex iħejji analiżi komprensiva tal-benefiċċji u l-isfidi possibbli relatati mas-CBDC, inklużi kwistjonijiet funzjonali u teknoloġiċi. Wara li ddiskuta l-konklużjonijiet ewlenin tar-rapport, il-Kunsill Governattiv approva l-pubblikazzjoni tiegħu fuq il-websajt tal-BĊE u ta mandat lill-HLTF-CBDC biex jinvolvi ruħu ma’ gruppi ta’ partijiet interessati differenti dwar il-konstatazzjonijiet tiegħu. Dan ir-rapport ser ikun disponibbli dalwaqt fuq is-sit elettroniku tal-BĊE. Il-konsultazzjoni pubblika relatata se titnieda f’nofs Ottubru 2020.

Opinjonijiet fuq il-leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta’ ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta’ pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta’ sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

Fit-18 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/20 wara talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Opinjoni tal-BĊE dwar l-iżgurar ta’ livell minimu ta’ servizzi fi flus kontanti fl-Ungerija

Fit-22 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/21 fuq talba tal-Magyar Nemzeti Bank.

Opinjoni tal-BĊE dwar proposti għal regolamenti li jemendaw il-qafas ta’ titolizzazzjoni tal-Unjoni b’risposta għall-pandemija tal-COVID-19

Fit-23 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/22 fuq talba tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Governanza korporattiva

Rakkomandazzjoni tal-BĊE lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Suomen Pankki – Finlands Bank

Fis-7 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv adotta r-Rakkomandazzjoni BĊE/2020/37 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Suomen Pankki – Finlands Bank. Din ir-Rakkomandazzjoni tinsab fl-EUR-Lex.

Statistika

L-input tas-SEBĊ għar-rapport ta’ fattibilità tal-ABE skont l-Artikolu 430c tar-Regolament dwar ir-Rekwiżiti Kapitali (CRR 2)

Fis-17 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv approva rapport li jirrappreżenta l-kontribut tas-SEBĊ għar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) dwar il-fattibilità li tiġi żviluppata sistema konsistenti u integrata għall-ġbir ta’ dejta statistika, ta’ riżoluzzjoni u prudenzjali. Ir-rapport tas-SEBĊ jipproponi li jitnaqqas il-piż tar-rappurtar għall-banek fl-oqsma tal-istatistika, ir-riżoluzzjoni u r-rappurtar prudenzjali mingħajr ma jitlef il-kontenut tal-informazzjoni li huwa indispensabbli għall-politika monetarja, ir-riżoluzzjoni u l-kompiti superviżorji. Ir-rapport u l-istqarrija għall-istampa relatata huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Superviżjoni bankarja

Konformità mal-linji gwida tal-ABE dwar ir-rappurtar u l-iżvelar tal-COVID-19

Fl-4 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jinnotifika lill-ABE li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE jikkonforma mal-Linji Gwida dwar ir-rappurtar u l-iżvelar ta’ skoperturi soġġetti għal miżuri applikati b’risposta għall-kriżi COVID-19 (ABE/GL/2020/07).

Rapport tal-BĊE dwar prattiki tal-banek ICAAP

Fit-8 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jippubblika r-rapport dwar il-prattiki tal-proċess ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern tal-banek (ICAAP). Id-dokument jiġbor fil-qosor ir-riżultati ta’ analiżi strutturata tal-prattiki tal-ICAAP osservati f’kampjun ta’ 37 bank, jenfasizza oqsma fejn il-prattiki tal-banek jidhru li huma żviluppati aktar, kif ukoll dawk fejn il-BĊE huwa tal-opinjoni li xogħol addizzjonali huwa ġġustifikat bejn il-banek. Jinsab fil-website tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

MoUs ta’ Sorveljanza bejn il-BĊE u l-Bank Nazzjonali tal-Moldova u l-BĊE u l-Awtorità Regolatorja tas-Servizzi Finanzjarji tas-Suq Globali ta’ Abu Dhabi

Fit-12 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposti mill-Bord Superviżorju biex jimla Memoranda ta’ Ftehim superviżorju (MoUs) mal-Bank Nazzjonali tal-Moldova u l-Awtorità Regolatorja tas-Servizzi Finanzjarji tas-Suq Globali ta’ Abu Dhabi, li l-iskop tagħhom huwa li tiġi fformalizzata l-kooperazzjoni u mekkaniżmi ta’ kondiviżjoni ta’ informazzjoni bejn il-BĊE u ż-żewġ awtoritajiet superviżorji.

Konformità mal-linji gwida tal-ABE dwar l-oriġini u l-monitoraġġ tas-self

Fis-17 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jinnotifika lill-ABE li, għal istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE beħsiebu jikkonforma mal-Linji Gwida dwar l-oriġini u l-monitoraġġ tas-self sad-data tal-applikazzjoni tiegħu, jiġifieri mit-30 ta’ Ġunju 2021 (ABE/GL/2020/06). Il-Linji Gwida għandhom l-għan li jiżguraw li self oriġinat ġdid ikunu ta’ kwalità ta’ kreditu adegwata billi jintroduċu rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja ta’ dawk li jissellfu u biex jallinjaw il-prattiki tal-istituzzjonijiet mar-regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur.

Deċiżjoni tal-BĊE dwar l-esklużjoni temporanja ta’ ċerti skoperturi għal banek ċentrali mill-miżura ta’ skopertura totali fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19

Fis-27 ta’ Awwissu 2020 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jaqbel mal-Bord Superviżorju li hemm ‘ċirkostanzi eċċezzjonali’ li jippermettu l-esklużjoni temporanja ta’ ċerti skoperturi ta’ bank ċentrali mill-proporzjon ta’ ingranaġġ. Fil-fehma tal-Kunsill Governattiv, għalhekk, il-kundizzjoni ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali li jiġġustifikaw l-esklużjoni temporanja ta’ ċerti skoperturi għal banek ċentrali mill-kalkolu tal-miżuri ta’ skopertura totali tal-banek hija ssodisfatta għaż-żona tal-euro kollha. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti taż-żona tal-euro li beħsiebhom jeżerċitaw id-diskrezzjoni prevista taħt l-Artikolu 500b(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ istituzzjonijiet inqas sinifikanti jistgħu jserrħu fuq din l-opinjoni maħruġa mill-BĊE bħala awtorità monetarja taż-żona tal-euro. Din l-opinjoni tal-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv ġiet segwita minn deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv fil-kompetenza superviżorja tiegħu - id-Deċiżjoni BĊE/2020/44 dwar l-esklużjoni temporanja ta’ ċerti skoperturi għal banek ċentrali mill-miżura ta’ skopertura totali fid-dawl tal-pandemija COVID-19 - biex tippermetti banek sinifikanti li jissorvelja direttament sabiex jiġu esklużi ċerti skoperturi ta’ bank ċentrali mill-proporzjon ta’ ingranaġġ. Tali assi jinkludu muniti u karti tal-flus kif ukoll depożiti miżmuma fil-bank ċentrali. Id-Deċiżjoni u l-istqarrija għall-istampa relatata huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Gwida Riveduta tal-BĊE dwar il-Metodoloġija tal-Valutazzjoni u dikjarazzjoni ta’ rispons relatata

Fil-11 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jippubblika l-Gwida tal-BĊE riveduta dwar il-Metodoloġija ta’ Valutazzjoni (EGAM) aġġornata bħala riżultat ta’ konsultazzjoni pubblika u d-dikjarazzjoni ta’ rispons li tipprovdi ħarsa ġenerali u valutazzjoni tal-kummenti riċevuti matul il-konsultazzjoni pubblika dwar l-EGAM. Id-dokumenti huma disponibbli fuq il-websajt tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Konformità mal-Linji Gwida tal-ABE dwar l-approċċ prammatiku tas-SREP għall-2020

Fl-14 ta’ Settembru 2020 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jinnotifika lill-ABE li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE jikkonforma mal-Linji Gwida dwar l-approċċ prammatiku għall-proċess ta’ reviżjoni u valutazzjoni superviżorja (SREP) għall-2020 (ABE/GL/2020/10). Il-Linji Gwida jipprovdu lis-superviżuri bi flessibilità u prammatiżmu fit-twettiq tal-SREP għall-2020 fil-kuntest tal-pandemija COVID-19 filwaqt li fl-istess ħin jippreservaw il-konverġenza tal-prattiki superviżorji tal-UE.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja