Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2011

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Ocena portugalskega programa gospodarskih in finančnih prilagoditev

Svet ECB je 5. maja 2011 pozitivno ocenil portugalski program gospodarskih in finančnih prilagoditev, ki ga je na ta dan sprejela portugalska vlada. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Predloge za podatke na ravni posameznih posojil pri novih vrstah kolateraliziranih vrednostnih papirjev

V skladu s sklepom Sveta ECB (glej Sklepi Sveta ECB – december 2010) o postopni uvedbi obveznega poročanja po posameznih posojilih pri različnih vrstah kolateraliziranih vrednostnih papirjev v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu je Svet ECB 29. aprila 2011 odobril podatkovne predloge za vrednostne papirje, zavarovane s poslovno hipoteko ter posojili malim in srednje velikim podjetjem. Podatkovne predloge in s tem povezano sporočilo za javnost, kot tudi prej objavljene podatkovne predloge za vrednostne papirje, zavarovane s stanovanjsko hipoteko, so na voljo na spletni strani ECB.

Avkcije in obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013

Svet ECB se je 18. maja 2011 seznanil z okvirnim koledarjem rednih avkcij Eurosistema in z okvirnim koledarjem obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013. Več informacij je v dveh sporočilih za javnost, ki sta bili danes objavljeni na spletni strani ECB v vseh uradnih jezikih EU.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letno poročilo TARGET 2010

Svet ECB se je 12. maja 2011 seznanil z letnim poročilom TARGET 2010. Poročilo kaže, da ostaja sistem TARGET2 ključen pri spodbujanju integriranega denarnega trga v euroobmočju, ki je predpogoj za učinkovito izvajanje enotne denarne politike in prispeva k integraciji eurskih finančnih trgov. Letno poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta bila 19. maja 2011 objavljena na spletni strani ECB.

Evropski forum o varnosti plačil malih vrednosti

Svet ECB je 19. maja 2011 odobril mandat evropskega foruma o varnosti plačil malih vrednosti (SecuRe Pay). Forum je prostovoljna pobuda za sodelovanje, katerega cilj je izmenjava znanja zlasti med pregledniki in nadzorniki ponudnikov plačilnih storitev in s tem njihovo boljše razumevanje zadev, ki so povezane z varnostjo plačil malih vrednosti. Integriran plačilni trg potrebuje takšno institucionalno sodelovanje, ki: (i) prispeva k enakim konkurenčnim pogojem med ponudniki plačilnih storitev, (ii) preprečuje, kolikor je mogoče, regulativno arbitražo in (iii) spodbuja izmenjavo informacij med pristojnimi organi.

Revizija Eurosistemovega okvira za izvajanje politike pregleda

Svet ECB je 19. maja 2011 odobril objavo dopolnjene različice Eurosistemovega okvira za izvajanje politike pregleda. Gre za niz metod in instrumentov, ki jih Eurosistem uporablja pri izvajanju pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov. Okvir je bil med drugim dopolnjen tako, da izrecno odraža interes Eurosistema za nemoteno delovanje registra transakcij in za pregled nad delovanjem sistema TRAGET2-Securities. Okvir bo kmalu objavljen na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti – junij 2011

Svet ECB je 19. maja 2011 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti – junij 2010 (Financial Stability Review – June 2011). Pregled podaja celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da absorbira motnje, ter analizira glavne vire tveganj in ranljivosti, ki jim je izpostavljena stabilnost finančnega sistema. Pregled bo objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o krepitvi upravljanja centralne banke De Nederlandsche Bank in organa za finančne trge

Svet ECB je 18. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance (CON/2011/37).

Mnenje ECB o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije

Svet ECB je 26. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo irskega ministra za finance (CON/2011/39).

Mnenje ECB o spremembah ureditve registra finančnega premoženja

Svet ECB je 27. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/40).

Mnenje ECB o spremembah zakonodaje o dokončnosti poravnave in o dogovorih o finančnem zavarovanju

Svet ECB je 29. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/41).

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge

Svet ECB je 4. maja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/42).

Mnenje ECB o raznih spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta

Svet ECB je 18. maja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta (CON/2011/43).

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji

Svet ECB je 19. maja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/44). Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Statistika

Zaupnost zbiranja statističnih podatkov.

Svet ECB je 28. aprila 2011 sprejel priporočila iz poročila o sprejetih ukrepih za zaščito zaupnosti statističnih informacij, na katere se sklicuje Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke. Povzetek poročila je objavljen na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Dostop javnosti do dokumentov ECB

Svet ECB je 9. maja 2011 sprejel tehnično spremembo Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2011/6). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.