Menu

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2011. május

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

A portugál gazdasági és pénzügyi kiigazítási program értékelése

A Kormányzótanács 2011. május 5-én pozitívan értékelte Portugália gazdasági és pénzügyi kiigazítási programját, amelyet a portugál kormány aznap fogadott el. Erről ugyanezen a napon sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán.

Piaci műveletek

Eszközalapú értékpapírok új osztályai számára előírt hitelszintű adatsablonok

A Kormányzótanács 2010. decemberi döntésének megfelelően (lásd Az EKB Kormányzótanácsának határozatai, 2010. december) – amely több, az eurorendszer fedezeti rendszerében használt eszközalapú értékpapírosztály esetében a hitelenkénti adatszolgáltatási követelmények fokozatos bevezetéséről hozott határozott – a testület 2011. április 29-én elfogadta a jelzáloggal fedezett kereskedelmi értékpapírokra és a kis- és középvállalati tranzakciókra vonatkozó sablonokat. A sablonok, a kapcsolódó sajtóközlemény és a lakáscélú jelzáloggal fedezett értékpapír sablonja megtekinthető az EKB weboldalán.

2012. és 2013. évi tenderműveletek és tartalékolási periódusok

A Kormányzótanács 2011. május 18-án foglalkozott az eurorendszernek a 2012. és 2013. évi rendszeres tenderműveleteit és tartalékolási periódusait tartalmazó tájékoztató naptáraival. További részletek az EU minden hivatalos nyelvén az EKB weboldalán ma közzétett két sajtóközleményben olvashatók.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A TARGET 2010-es Éves jelentése

A Kormányzótanács 2011. május 12-én foglalkozott a TARGET rendszer 2010-es Éves jelentésével. A jelentésben közlik, hogy a TARGET2 továbbra is meghatározó szerepet tölt be az egységesített euroövezeti pénzpiac fejlődésében, ami amellett, hogy az egységes monetáris politika eredményességének elengedhetetlen feltétele, az euro-pénzforgalmi piacok integrációjában is szerepet játszik. A jelentés és a sajtóközlemény 2011. május 19-én jelent meg az EKB weboldalán.

Európai fórum a lakossági és kisebb összegű pénzforgalmi műveletek biztonságáról

A Kormányzótanács 2011. május 19-én elfogadta a lakossági pénzforgalmi műveletek biztonságával foglalkozó európai fórum (SecuRe Pay) megbízatását. Az önkéntes együttműködési programot felkaroló fórum elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatók felvigyázói és felügyeleti szervei közötti információcserét és együttműködést kívánja elősegíteni a kisebb összegű, illetve lakossági pénzforgalom biztonságának emelése érdekében. A hatóságok együttműködésére azért van szükség ez egységes pénzforgalmi piacon, hogy (i) javuljon a pénzforgalmi szolgáltatók esélyegyenlősége; (ii) amennyire lehet, meg lehessen akadályozni a szabályozói arbitrázst; (iii) javuljon a hatóságok közötti információcsere.

Az eurorendszer felvigyázói rendszerének felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2011. május 19-én engedélyezte az eurorendszer felvigyázás-politikai feltételrendszere módosított változatának közzétételét. A feltételrendszer az eurorendszer által a fizetési rendszerek felvigyázásában alkalmazott módszereket és instrumentumokat foglalja össze. Az átdolgozás többek között arra irányult, hogy világosan kifejezésre juttassák az eurorendszer érdekeltségét a kereskedési adattárak akadálytalan működésében és a TARGET2-Értékpapír rendszer felvigyázásában. Az új feltételrendszer hamarosan közzétételre kerül az EKB weboldalán.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2011. június

A Kormányzótanács 2011. május 19-én jóváhagyta a Financial Stability Review 2011. júniusi számának publikálását. A jelentés átfogóan értékeli az euroövezet pénzügyi rendszerének képességét a negatív események hatásának semlegesítésére, továbbá megvizsgálja a rendszer stabilitását fenyegető főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat. Az írás az EKB weboldalán jelenik meg.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a De Nederlandsche Bank és a Pénzügyi Piacok Felügyelete irányításának megerősítéséről

A Kormányzótanács 2011. április 18-án elfogadta a holland pénzügyminiszter felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/37).

Az EKB véleménye az írországi hitelintézetekkel kapcsolatos helyreállítási és szanálási intézkedésekről 

A Kormányzótanács 2011. április 26-án elfogadta az ír pénzügyminiszter felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/39).

Az EKB véleménye a pénzügyi eszközök nyilvántartásáról szóló szabályok módosításairól

A Kormányzótanács 2011. április 27-én elfogadta a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/40).

Az EKB véleménye az elszámolások véglegességéről és a pénzügyi fedezeti rendszerről szóló jogszabályok módosításairól Belgiumban

A Kormányzótanács 2011. április 29-én elfogadta a belga pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/41).

Az EKB véleménye a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2011. május 4-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/42).

Az EKB véleménye a máltai központi bankról szóló törvény különféle módosításairól

A Kormányzótanács 2011. május 18-án elfogadta a Central Bank of Malta kérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/43).

Az EKB véleménye az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

A Kormányzótanács 2011. május 19-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának kérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/44). A vélemény az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán lesz közzétéve.

Statisztika

A statisztikai adatgyűjtés bizalmassága

A Kormányzótanács 2011. április 28-án elfogadta annak a jelentésnek a javaslatait, amely az EKB statisztikai adatgyűjtéséről szóló 2533/98 tanácsi rendeletben (1998. november 23.) a statisztikai adatok bizalmasságának védelmére hozott intézkedésekkel foglalkozik. A jelentés összefoglalója az EKB weboldalán olvasható.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB-dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

A Kormányzótanács 2011. május 9-én elfogadta az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló EKB/2004/3 határozat technikai módosítását (EKB/2011/6). A határozat az EU Hivatalos Lapjában és a bank weboldalán jelenik meg.

Médiakapcsolatok