Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 iunie 2015

30 iunie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 iunie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 1 miliard EUR, până la 276 de miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
25 iunie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 115 milioane USD 115 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 374,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 2,9 miliarde EUR, până la nivelul de 1 039 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 27,1 miliarde EUR, până la 137,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 65,3 miliarde EUR, până la 469,2 miliarde EUR. Miercuri, 24 iunie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 89,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 88,2 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 19,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 17,3 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) în valoare de 73,8 miliarde EUR, cu scadența la 1 190 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 86,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 81,4 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,9 miliarde EUR, până la 465,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 26 iunie 2015 Modificări față de 19 iunie 2015 – achiziții Modificări față de 19 iunie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 23,2 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 94,6 miliarde EUR +2,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 8,6 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 193,9 miliarde EUR +11,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 134,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 49,6 miliarde EUR, până la 389,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 306 656 2 462
  2.1 Creanţe asupra FMI 82 171 273
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 224 485 2 188
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 676 −1 623
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 812 765
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 812 765
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 555 596 70 150
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 88 234 −1 424
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 467 096 71 728
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 267 −154
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 134 698 −2 208
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 839 235 14 352
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 465 142 13 908
  7.2 Alte titluri 374 094 444
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 742 0
9 Alte active 233 162 3 698
Total active 2 539 544 87 596
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 038 969 2 891
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 475 740 54 456
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 389 322 49 564
  2.2 Facilitatea de depozit 86 293 4 888
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 125 5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 164 −363
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 204 009 28 650
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 137 594 27 111
  5.2 Alte angajamente 66 415 1 539
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 29 648 867
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 284 −3
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 391 −184
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 391 −184
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 214 992 1 420
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 98 392 −139
Total pasive 2 539 544 87 596
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media