Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. birželio 26 d.

2015 m. birželio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. birželio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 276 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. birželio 25 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 115 mln. JAV dolerių 115 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 374,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 1 039 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,1 mlrd. eurų – iki 137,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 65,3 mlrd. eurų – iki 469,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. birželio 24 d., baigėsi 89,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 88,2 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. birželio 26 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 19,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 17,3 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, buvo atlikta 73,8 mlrd. eurų vertės 1 190 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 86,3 mlrd. eurų (palyginti su 81,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,9 mlrd. eurų – iki 465,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. birželio 26 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 19 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. birželio 19 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 23,2 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 94,6 mlrd. eurų +2,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 8,6 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 193,9 mlrd. eurų +11,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 134,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 49,6 mlrd. eurų – iki 389,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 306 656 2 462
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 171 273
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 224 485 2 188
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 676 −1 623
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 812 765
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 812 765
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 555 596 70 150
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 88 234 −1 424
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 467 096 71 728
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 267 −154
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 134 698 −2 208
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 839 235 14 352
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 465 142 13 908
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 094 444
8 Valdžios skola eurais 25 742 0
9 Kitas turtas 233 162 3 698
Visas turtas 2 539 544 87 596
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 038 969 2 891
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 475 740 54 456
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 389 322 49 564
  2.2 Indėlių galimybė 86 293 4 888
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 125 5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 164 −363
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 204 009 28 650
  5.1 Valdžiai 137 594 27 111
  5.2 Kiti įsipareigojimai 66 415 1 539
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 29 648 867
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 284 −3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 391 −184
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 391 −184
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 992 1 420
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 392 −139
Visi įsipareigojimai 2 539 544 87 596
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai