Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. június 26.

2015. június 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. június 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1 milliárd euróval 276 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. június 25.  7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 115 millió USD 115 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval, 374,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval 1 039 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,1 milliárd euróval 137,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 65,3 milliárd euróval, 469,2 milliárd euróra emelkedett. 2015. június 24-én, szerdán lejárt egy 89,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 88,2 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 19,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 17,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 73,8 milliárd euro, futamideje pedig 1 190 nap.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 86,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 81,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,9 milliárd euróval 465,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2015. június 26-án Különbség 2015. június 19-éhez képest – vétel Különbség 2015. június 19-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 23,2 milliárd EUR - - 0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,8 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 94,6 milliárd EUR + 2,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 8,6 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 193,9 milliárd EUR + 11,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 134,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 49,6 milliárd euróval, 389,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 306 656 2 462
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 171 273
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 224 485 2 188
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 676 −1 623
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 812 765
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 812 765
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 555 596 70 150
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 88 234 −1 424
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 467 096 71 728
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 267 −154
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 134 698 −2 208
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 839 235 14 352
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 465 142 13 908
  7.2 Egyéb értékpapírok 374 094 444
8 Euróban denominált államadósság 25 742 0
9 Egyéb eszközök 233 162 3 698
Eszközök összesen 2 539 544 87 596
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 038 969 2 891
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 475 740 54 456
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 389 322 49 564
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 86 293 4 888
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 125 5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 164 −363
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 204 009 28 650
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 137 594 27 111
  5.2 Egyéb kötelezettségek 66 415 1 539
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 29 648 867
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 284 −3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 391 −184
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 391 −184
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 992 1 420
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 98 392 −139
Források összesen 2 539 544 87 596
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok