Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.6.2015

30.6.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.6.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1 miljardilla eurolla 276 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.6.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 115 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 115 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 374,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 1 039 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 27,1 miljardilla eurolla 137,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 65,3 miljardilla eurolla 469,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.6.2015 erääntyi 89,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 88,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 19,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 17,3 miljardin euron operaatio. Lisäksi suoritettiin 73,8 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 190 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 86,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 81,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,9 miljardilla eurolla 465,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 26.6.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 23,2 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 94,6 miljardia euroa +2,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 8,6 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 193,9 miljardia euroa +11,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 134,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 49,6 miljardilla eurolla 389,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 306 656 2 462
  2.1 Saamiset IMF:ltä 82 171 273
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 224 485 2 188
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 676 −1 623
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 812 765
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 812 765
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 555 596 70 150
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 88 234 −1 424
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 467 096 71 728
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 267 −154
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 134 698 −2 208
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 839 235 14 352
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 465 142 13 908
  7.2 Muut arvopaperit 374 094 444
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 742 0
9 Muut saamiset 233 162 3 698
Vastaavaa yhteensä 2 539 544 87 596
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 038 969 2 891
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 475 740 54 456
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 389 322 49 564
  2.2 Talletusmahdollisuus 86 293 4 888
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 125 5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 164 −363
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 204 009 28 650
  5.1 Julkisyhteisöt 137 594 27 111
  5.2 Muut 66 415 1 539
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 29 648 867
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 284 −3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 391 −184
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 391 −184
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 214 992 1 420
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 98 392 −139
Vastattavaa yhteensä 2 539 544 87 596
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle