Menu

Tko je vlasnik ESB-a?

30. siječnja 2020.

Središnje banke svih država EU-a zajedno su vlasnice ESB‑a. Mogu se smatrati njegovim dioničarima: svaka od njih ima udjel u kapitalu ESB-a. Drugim riječima, svaka od njih odvaja određenu količinu novca za rad ESB-a, čiji je cilj održati stabilnost cijena u cijelom europodručju.

Te su središnje banke jedini vlasnici ESB‑a – on nema privatnih vlasnika. To, među ostalim, znači da na ESB ne utječu privatni financijski interesi koji bi mogli ugroziti njegovu neovisnost.

Koliko svaka središnja banka plaća?

To ovisi o broju stanovnika i veličini gospodarstva pojedine države u odnosu na veličinu EU-a u cjelini. Zato postoji ključ za upis kapitala, koji ESB upotrebljava kako bi izračunao koliko točno središnja banka svake države treba plaćati.

Tko je vlasnik ESB-a? Tko je vlasnik ESB-a?

Neke države plaćaju više nego ostale, ali to ne znači da imaju veći utjecaj na odluke ESB-a. Iznos koji plaćaju razmjeran je njihovoj veličini. U svakom slučaju, svaka država čija je valuta euro ima svojeg predstavnika u Upravnom vijeću ESB-a. Svaka od njih može sudjelovati na sastancima, a sustavom rotacije odlučuje se kada može dati svoj glas.

Samo tih 19 država čija je valuta euro plaća ukupan iznos izračunan prema ključu za upis kapitala, dok države EU-a koje imaju vlastitu valutu plaćaju tek mali dio tog iznosa, točnije 3,75 %. One plaćaju jer su dio Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i stoga sudjeluju u nekim postupcima donošenja odluka.

Dakle, svaka središnja banka plaća drukčiji iznos. Mijenja li se ikad taj iznos?

Da, mijenja se. ESB prilagođava ključ za upis kapitala, a time i iznos koji plaća pojedina središnja banka, svakih pet godina i kad god se promijeni broj država članica EU‑a.

Time se uzimaju u obzir promjene broja stanovnika i veličine gospodarstva svake države, kako tijekom vremena tako i u odnosu na ostale države EU‑a.