European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 4 iunie 2020

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele executiv al Comisiei, dl Dombrovskis.

Informațiile care au devenit disponibile confirmă că economia zonei euro înregistrează o contracție fără precedent. Activitatea economică a consemnat o scădere abruptă ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19) și a măsurilor de limitare a acesteia. Pierderile severe de locuri de muncă și de venituri și gradul deosebit de ridicat de incertitudine cu privire la perspectivele economice au condus la o diminuare semnificativă a cheltuielilor de consum și a investițiilor. Deși datele din sondaje și indicatorii în timp real privind activitatea economică au relevat unele indicii de întrerupere a tendinței descendente, alături de relaxarea graduală a măsurilor de izolare, ameliorarea a fost, până în prezent, modestă, comparativ cu viteza scăderii indicatorilor în cele două luni precedente. Potrivit proiecțiilor macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna iunie, creșterea economică se va reduce într-un ritm fără precedent în trimestrul II al acestui an, după care se va revigora din nou în semestrul II, beneficiind în mod esențial de sprijinul considerabil din partea politicii fiscale și a celei monetare. Cu toate acestea, proiecțiile presupun o revizuire substanțială în sens descendent atât a nivelului activității economice, cât și a perspectivelor inflației pe parcursul întregului orizont de proiecție, deși scenariul de bază este grevat de un grad deosebit de ridicat de incertitudine. În condițiile în care inflația totală este comprimată de prețurile mai scăzute ale produselor energetice, se anticipează că presiunile asupra prețurilor se vor menține reduse pe seama declinului pronunțat al PIB real și a creșterii semnificative a deficitului de cerere agregată asociate acestuia.

În concordanță cu mandatul său, Consiliul guvernatorilor își exprimă hotărârea de a asigura gradul necesar de acomodare monetară și o transmisie fără probleme a politicii monetare la nivelul sectoarelor și al țărilor. În consecință, am decis adoptarea unui set de măsuri de politică monetară destinate sprijinirii economiei pe parcursul redeschiderii graduale a acesteia, precum și menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

În primul rând, Consiliul guvernatorilor a decis majorarea pachetului aferent programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) cu 600 de miliarde EUR, până la o valoare totală de 1 350 de miliarde EUR. Ca răspuns la revizuirea în sens descendent a inflației, în contextul pandemiei, pe parcursul orizontului de proiecție, expansiunea PEPP va relaxa în continuare orientarea generală a politicii monetare, sprijinind condițiile de finanțare în economia reală, îndeosebi pentru companii și gospodăriile populației. Achizițiile vor continua să fie efectuate într-un mod flexibil în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta ne permite să contracarăm cu eficacitate riscurile la adresa transmisiei fără probleme a politicii monetare.

În al doilea rând, am decis să extindem orizontul achizițiilor nete efectuate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul lunii iunie 2021. În orice caz, vom efectua achiziții nete de active în cadrul PEPP până când Consiliul guvernatorilor va considera că faza de criză a pandemiei de coronavirus a fost depășită.

În al treilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2022. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

În al patrulea rând, achizițiile nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor continua, într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, alături de achizițiile efectuate în cadrul pachetului temporar suplimentar în valoare de 120 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului. Anticipăm în continuare derularea achizițiilor nete lunare de active în cadrul APP atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

În al cincilea rând, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În al șaselea rând, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

Alături de stimulul monetar substanțial deja existent, deciziile de astăzi vor sprijini condițiile de lichiditate și de finanțare din economie, vor contribui la sprijinirea fluxului de credite pentru populație și firme și vor susține menținerea unor condiții favorabile de finanțare pentru toate sectoarele și jurisdicțiile, pentru a favoriza redresarea economiei în urma repercusiunilor pandemiei de coronavirus. În același timp, în contextul evoluției rapide a mediului economic actual, Consiliul guvernatorilor își exprimă în continuare angajamentul deplin de a întreprinde tot ceea ce este necesar, în limitele mandatului său, pentru a sprijini toți cetățenii din zona euro în depășirea acestei perioade deosebit de dificile. Acest lucru se referă, înainte de toate, la rolul nostru de a asigura transmisia politicii monetare, la nivelul tuturor componentelor economiei și în toate jurisdicțiile, cu scopul de a ne îndeplini mandatul privind stabilitatea prețurilor. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Cei mai recenți indicatori economici și datele din sondaje confirmă o contracție pronunțată a economiei zonei euro și deteriorarea rapidă a condițiilor pe piața forței de muncă. Pandemia de coronavirus și măsurile de izolare necesare au afectat grav atât sectorul prelucrător, cât și pe cel al serviciilor, având consecințe nefaste asupra capacității de producție a economiei zonei euro și asupra cererii interne. În trimestrul I 2020, deși măsurile de izolare au fost introduse abia de la mijlocul lunii martie în majoritatea țărilor, PIB real în zona euro s-a redus cu 3,8% față de intervalul precedent. Informațiile din sondaje, indicatorii cu frecvență ridicată datele statistice care au devenit disponibile indică o contracție în continuare semnificativă a PIB real în trimestrul II. Indicatorii cei mai recenți sugerează o relativă întrerupere a tendinței descendente în luna mai, în condițiile în care părți ale economiei se redeschid progresiv. În consecință, se anticipează o revigorare a activității economice în zona euro în trimestrul III, pe fondul relaxării în continuare a măsurilor de izolare, sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, o orientare expansionistă a politicii fiscale și reluarea activității globale, deși viteza și amploarea redresării rămân, în ansamblu, foarte incerte.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2020. Scenariul de bază al proiecțiilor anticipează o scădere cu 8,7% în termeni anuali a PIB real în anul 2020 și o redresare a acestuia cu 5,2% în 2021 și cu 3,3% în 2022. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2020, perspectivele dinamicii PIB real au fost revizuite substanțial în sens descendent cu 9,5 puncte procentuale pentru anul 2020 și în sens ascendent cu 3,9 puncte procentuale pentru 2021 și cu 1,9 puncte procentuale pentru 2022.

Având în vedere gradul deosebit de ridicat de incertitudine care grevează, în prezent, perspectivele, proiecțiile includ și două scenarii alternative, pe care le vom publica pe website-ul nostru după conferința de presă. În general, amploarea contracției și a redresării va depinde în mod esențial de durata și eficacitatea măsurilor de izolare, de reușita politicilor de atenuare a impactului nefavorabil asupra veniturilor și ocupării forței de muncă, precum și de gradul în care capacitățile de producție și cererea internă sunt afectate permanent. În ansamblu, Consiliul guvernatorilor consideră că balanța riscurilor asociate proiecției de bază este înclinată în sensul unui nivel mai redus al dinamicii PIB.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a redus la 0,1% în luna mai, în scădere de la 0,3% în aprilie, în principal pe seama dinamicii mai reduse a prețurilor produselor energetice. Pe baza cotațiilor actuale și futures ale petrolului, este probabil ca inflația totală să se reducă ușor în continuare pe parcursul lunilor următoare și să rămână la valori modeste până la sfârșitul anului. Pe termen mediu, cererea mai scăzută va exercita presiuni în sensul scăderii asupra inflației, care vor fi numai parțial anulate de presiunile în sensul creșterii asociate constrângerilor la nivelul ofertei. Indicatorii de piață ai anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung s-au menținut la niveluri foarte scăzute. Deși indicatorii din sondaje referitori la anticipațiile privind inflația s-au redus pe termen scurt și mediu, anticipațiile pe termen mai lung au fost mai puțin afectate.

Această evaluare se reflectă și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2020, care anticipează, în cadrul scenariului de bază, că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 0,3% în 2020, la 0,8% în 2021 și la 1,3% în 2022. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2020, perspectivele inflației IAPC au fost revizuite în sens descendent cu 0,8 puncte procentuale în anul 2020, cu 0,6 puncte procentuale în 2021 și cu 0,3 puncte procentuale în 2022.

În ceea ce privește analiza monetară, ritmul expansiunii masei monetare (M3) s-a intensificat la 8,3% în aprilie 2020, față de 7,5% în martie. Creșterea puternică a masei monetare reflectă activitatea de creditare bancară, care se bazează, în mare măsură, pe necesarul acut de lichiditate din economie. În plus, incertitudinile pronunțate de natură economică generează o reorientare către deținerile de fonduri în scop preventiv. În acest context, agregatul monetar în sens restrâns M1, care cuprinde cele mai lichide forme ale banilor, continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Evoluțiile împrumuturilor acordate sectorului privat au fost în continuare influențate de impactul pandemiei de coronavirus asupra activității economice. Dinamica anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare a continuat să se intensifice la 6,6% în aprilie 2020, față de 5,5% în luna martie, reflectând necesarul de finanțare al firmelor pentru cheltuielile curente și capitalul circulant, în contextul diminuării rapide a veniturilor. Totodată, ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației a scăzut la 3,0% în aprilie, de la 3,4% în martie, pe fondul constrângerilor asupra consumului ca urmare a măsurilor de izolare, a scăderii nivelului încrederii și a deteriorării condițiilor pe piața forței de muncă.

Măsurile noastre de politică monetară, îndeosebi condițiile foarte favorabile pentru operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III), ar trebui să încurajeze băncile să acorde împrumuturi tuturor entităților din sectorul privat. Alături de măsurile adoptate de autoritățile guvernamentale naționale și de instituțiile europene, acestea sprijină accesul continuu la finanțare, inclusiv pentru entitățile afectate în cea mai mare măsură de ramificațiile pandemiei de coronavirus.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența robustă a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la politicile fiscale, o orientare ambițioasă și coordonată a acestora rămâne esențială, având în vedere contracția pronunțată a economiei zonei euro. Măsurile adoptate ar trebui, pe cât posibil, să fie țintite și să aibă un caracter temporar, ca răspuns la situația de urgență pandemică. Cele trei niveluri de siguranță aprobate de Consiliul European pentru forța de muncă, firme și țări, reprezentând un pachet în valoare de 540 de miliarde EUR, oferă un sprijin financiar important în acest context. În același timp, Consiliul guvernatorilor îndeamnă la depunerea în continuare a unor eforturi susținute și oportune pentru pregătirea și sprijinirea redresării economice. Prin urmare, considerăm cât se poate de binevenită propunerea Comisiei Europene privind un plan de redresare destinat sprijinirii regiunilor și sectoarelor care au fost cel mai grav afectate de pandemie, consolidării pieței unice și realizării unei redresări durabile și prospere.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media