European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 12 decembrie 2019

Doamnelor și domnilor, bun venit la conferința noastră de presă! Astăzi am avut privilegiul și plăcerea de a prezida, pentru prima oară, ședința de politică monetară a Consiliului guvernatorilor BCE. Sunt încântată să vă prezint acum, împreună cu domnul vicepreședinte, concluziile ședinței noastre. La ședința Consiliului guvernatorilor a participat, de asemenea, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

La data de 1 noiembrie, am reluat achizițiile nete în cadrul programului nostru de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR. Anticipăm derularea acestora atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

De asemenea, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Informațiile care au devenit disponibile ulterior ultimei ședințe a Consiliului guvernatorilor de la sfârșitul lunii octombrie indică presiuni inflaționiste în continuare modeste și o dinamică scăzută a activității economice în zona euro, deși există unele semne incipiente de stabilizare a încetinirii creșterii economice și de ușoară majorare a inflației de bază, în concordanță cu anticipațiile anterioare. Creșterea actuală a gradului de ocupare a forței de muncă și a câștigurilor salariale continuă să sprijine reziliența economiei zonei euro.

Pachetul cuprinzător de măsuri de politică monetară stabilit de Consiliul guvernatorilor în cadrul ședinței din luna septembrie furnizează un stimul monetar substanțial, care asigură condiții favorabile de finanțare pentru toate sectoarele economiei. Mai exact, relaxarea condițiilor de creditare pentru firme și populație sprijină cheltuielile de consum și investițiile corporative. Aceasta va susține expansiunea zonei euro, acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și, implicit, convergența robustă a ratelor inflației către obiectivul nostru pe termen mediu.

Având în vedere perspectivele modeste ale inflației, Consiliul guvernatorilor a reiterat necesitatea menținerii unei orientări deosebit de acomodative a politicii monetare pe o perioadă prelungită în vederea sprijinirii presiunilor inflaționiste la nivelul inflației de bază și a evoluției inflației totale pe termen mediu. Prin urmare, vom monitoriza cu atenție evoluția inflației, precum și impactul măsurilor actuale de politică monetară asupra economiei. Semnalele noastre privind orientarea viitoare a politicii monetare vor asigura ajustarea condițiilor financiare în concordanță cu modificările perspectivelor inflației. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul III 2019, creșterea PIB real în zona euro a fost confirmată la 0,2% față de intervalul precedent, nivel nemodificat față de trimestrul anterior. Dinamica actuală scăzută a schimburilor comerciale internaționale într-un context caracterizat de persistența incertitudinilor pe plan mondial continuă să afecteze sectorul prelucrător al zonei euro și exercită un efect inhibitor asupra dinamicii investițiilor. În același timp, deși se mențin, în linii mari, modeste, datele economice noi și rezultatele sondajelor indică o relativă stabilizare a încetinirii creșterii economice în zona euro. Sectorul serviciilor și cel al construcțiilor rămân reziliente, în pofida unei ușoare moderări în semestrul II 2019. Privind în perspectivă, expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a gradului de ocupare a forței de muncă, corelată cu majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, precum și de avansul actual – deși într-un ritm ușor mai lent – al activității economice globale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2019. Proiecțiile relevă un ritm anual de creștere a PIB real de 1,2% în anul 2019, de 1,1% în 2020 și de 1,4% atât în 2021, cât și în 2022. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna septembrie 2019, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens ușor descendent pentru anul 2020.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro, legate de factori geopolitici, de intensificarea protecționismului și de vulnerabilitățile de pe piețele emergente, rămâne înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, aceste riscuri devenind însă ceva mai puțin pronunțate.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro a crescut de la 0,7% în luna octombrie 2019 la 1,0% în noiembrie, reflectând cu precădere intensificarea dinamicii prețurilor serviciilor și alimentelor. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă o relativă majorare a inflației totale în lunile următoare. Indicatorii anticipațiilor privind inflația se situează la niveluri scăzute. Măsurile inflației de bază s-au menținut, în general, modeste, deși există unele indicii privind o ușoară creștere, în concordanță cu anticipațiile anterioare. Deși presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au amplificat pe fondul înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă, ritmul mai redus al creșterii economice întârzie transmiterea acestora la nivelul inflației. Pe termen mediu, se preconizează creșterea ratei inflației, susținută de măsurile noastre de politică monetară, de expansiunea economică în curs și de dinamica robustă a câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2019, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,2% în anul 2019, de 1,1% în 2020, 1,4% în 2021 și de 1,6% în 2022. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna septembrie 2019, perspectivele inflației IAPC au fost revizuite în sens ușor ascendent pentru anul 2020 și în sens ușor descendent pentru anul 2021, în principal pe seama traiectoriei viitoare estimate a prețurilor produselor energetice.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 5,6% în octombrie 2019, nivel nemodificat față de luna anterioară. Ritmurile susținute de creștere a masei monetare reflectă activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3, comparativ cu alte instrumente financiare. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg la nivelul componentelor acesteia.

Dinamica împrumuturilor acordate firmelor și populației s-a menținut solidă, fiind favorizată de transmiterea în continuare a orientării acomodative a politicii monetare la nivelul ratelor dobânzilor la creditele bancare. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 3,8% în luna octombrie, față de 3,6% în septembrie, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut pe o traiectorie ascendentă graduală, ajungând la 3,5% în luna octombrie. Orientarea acomodativă a politicii monetare va contribui la păstrarea unor condiții foarte favorabile de creditare bancară și va continua să sprijine accesul la finanțare la nivelul tuturor sectoarelor economice și îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare robustă a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung, la susținerea cererii agregate în contextul actual și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea politicilor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței. Recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2019 ar trebui să constituie etalonul relevant în acest sens.

Cu privire la politicile fiscale, se anticipează că orientarea politicii fiscale în zona euro se va menține ușor expansionistă în anul 2020, reprezentând astfel un factor de susținere a activității economice. Având în vedere deteriorarea perspectivelor economice, Consiliul guvernatorilor consideră binevenite apelul Eurogrupului în favoarea unor răspunsuri diferențiate în domeniul politicii fiscale, precum și disponibilitatea sa de a coordona acest efort. Autoritățile guvernamentale care dispun de o marjă de manevră bugetară ar trebui să acționeze cu eficacitate și în timp util. În țările cu datorii publice ridicate, este nevoie ca autoritățile guvernamentale să aplice politici prudente și să atingă țintele privind soldul structural, ceea ce va crea condiții pentru libera funcționare a stabilizatorilor automați. Toate țările ar trebui să își intensifice eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice.

În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media