Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • UVODNA IZJAVA

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Mario Draghi, predsjednik ESB-a
Luis de Guindos, potpredsjednik ESB-a
Frankfurt na Majni, 25. srpnja 2019.

Dame i gospodo, potpredsjedniku i meni iznimno je zadovoljstvo što vam možemo poželjeti dobrodošlicu na svojoj konferenciji za novinare. Izvijestit ćemo vas o ishodu današnjeg sastanka Upravnog vijeća, kojem je prisustvovao i potpredsjednik Komisije, g. Dombrovskis.

Na temelju svojih redovitih ekonomskih i monetarnih analiza, odlučili smo zadržati ključne kamatne stope ESB-a nepromijenjenima. Očekujemo da će biti na sadašnjim ili nižim razinama barem tijekom prve polovice 2020., u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno kako bi se osigurala daljnja postojana prilagodba inflacije našem cilju u srednjoročnom razdoblju.

Namjeravamo i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon što počnemo povisivati ključne kamatne stope ESB-a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Upravno vijeće naglasilo je i potrebu za vrlo prilagodljivom monetarnom politikom u duljem vremenskom razdoblju s obzirom na to da su stvarno zabilježene stope inflacije, ali i one iz projekcija, još uvijek ispod razina koje su u skladu s njegovim ciljem. Ako srednjoročni inflacijski izgledi i dalje budu niži od ciljne razine, Upravno vijeće odlučno je djelovati sukladno svojoj obvezi simetrije u vezi s ciljnom razinom stope inflacije. Stoga je spremno po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi osiguralo postojano približavanje inflacije ciljnoj razini.

U tom smo kontekstu zadužili odgovarajuće odbore Eurosustava da ispitaju različite mogućnosti, među ostalim, načine jačanja budućih smjernica u vezi s kamatnim stopama monetarne politike, mjere smanjenja, kao što je uspostava višestupanjskog sustava za nakade za pričuve, te mogućnosti glede veličine i sastava mogućih novih neto kupnji vrijednosnih papira.

Najnovije informacije koje su postale dostupne nakon posljednjeg sastanka Upravnog vijeća početkom lipnja upućuju na to da, iako daljnji rast zaposlenosti i povećanje plaća i dalje podupiru otpornost gospodarstva, usporavanje svjetskog rasta i slaba međunarodna trgovina još nepovoljno utječu na izglede u europodručju. Nadalje, dugotrajna neizvjesnost povezana s geopolitičkim čimbenicima, sve većom opasnošću od protekcionizma i ranjivošću u zemljama s tržištima u nastajanju, negativno utječe na ekonomsko raspoloženje, posebno u sektoru prerađivačke industrije. U takvom okružju inflacijski pritisci i dalje su slabi, a pokazatelji inflacijskih očekivanja su se smanjili. Stoga je i dalje potreban znatan monetarni poticaj kako bi se osiguralo da financijski uvjeti ostanu vrlo povoljni i da podupiru gospodarski rast u europodručju, kontinuirano jačanje domaćih cjenovnih pritisaka te time odgovarajuća kretanja ukupne inflacije u srednjoročnom razdoblju.

Prijeđimo sada na podrobnije objašnjenje naše procjene, počinjući s ekonomskom analizom. Nakon povećanja od 0,2 % u četvrtom tromjesečju 2018., realni BDP u europodručju povećao se za 0,4 % na tromjesečnoj razini u prvom tromjesečju 2019. Najnoviji ekonomski i anketni podatci i dalje upućuju na malo slabiji rast u drugom i trećem tromjesečju ove godine To je uglavnom posljedica kontinuirane slabosti međunarodne trgovine u uvjetima dugotrajne globalne neizvjesnosti, što posebno utječe na sektor prerađivačke industrije u europodručju. Istodobno razina aktivnosti u sektorima usluga i građevinarstva pokazuje otpornost, a uvjeti na tržištu rada još se poboljšavaju. U sljedećem će razdoblju gospodarski rast u europodručju i dalje podupirati povoljni uvjeti financiranja, daljnji rast zaposlenosti i rast plaća, blago ekspanzivan karakter fiskalnih politika u europodručju te kontinuiran, premda donekle sporiji, rast globalne aktivnosti.

Rizici povezani s budućim gospodarskim rastom u europodručju i dalje su pretežno negativni zbog dugotrajne neizvjesnosti povezane s geopolitičkim čimbenicima, sve većom opasnošću od protekcionizma i ranjivošću na tržištima u nastajanju.

Godišnja inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC) u europodručju povećala se sa 1,2 % u svibnju na 1,3 % u lipnju 2019. jer je viša inflacija mjerena HIPC-om bez energije i hrane više nego nadomjestila nižu inflaciju cijena energije. Sudeći po trenutačnim cijenama naftnih ročnica, ukupna inflacija vjerojatno će se sljedećih mjeseci smanjiti i krajem godine ponovno rasti. Usprkos nedavnoj kolebljivosti zbog prolaznih čimbenika mjere temeljne inflacije i dalje su uglavnom slabe. Smanjili su se pokazatelji inflacijskih očekivanja. Dok su pritisci troškova rada ojačali i proširili se zbog visokih razina iskorištenosti kapaciteta i pooštravanja uvjeta na tržištu rada, prijenos troškovnih pritisaka na inflaciju traje dulje nego što se prethodno očekivalo. U srednjoročnom razdoblju očekuje se rast temeljne inflacije, koju podupiru naše mjere monetarne politike, kontinuirani gospodarski rast i snažniji rast plaća.

U vezi s monetarnom analizom, najširi monetarni agregat (M3) smanjio se s 4,8 %, koliko je iznosio u svibnju, na 4,5 % u lipnju 2019. Najširi monetarni agregat postojano raste zbog kontinuiranog odobravanja bankovnih kredita privatnom sektoru i niskih oportunitetnih troškova držanja agregata M3. Najveći doprinos rastu monetarnog agregata M3 i dalje daje sastavnica najužeg monetarnog agregata (M1).

Godišnja stopa rasta kredita nefinancijskim društvima u lipnju 2019. bila je nepromijenjena te je iznosila 3,8 %. Unatoč nešto umjerenijem rastu u odnosu na najvišu vrijednost zabilježenu u rujnu 2018., godišnja stopa rasta kredita nefinancijskim društvima i dalje je snažna. Godišnja stopa rasta kredita kućanstvima nastavila se postupno oporavljati i u lipnju je također bila nepromijenjena na razini od 3,3 %. Općenito govoreći, rastu kredita i dalje pogoduju aktivne kamatne stope banaka, koje su na najnižoj razini dosad. Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u europodručju za drugo tromjesečje 2019. upućuje na to da je rast kredita i dalje podupirao rast potražnje za svim kategorijama kredita. Istodobno su se standardi odobravanja kredita poduzećima u drugom tromjesečju pooštrili zbog zabrinutosti u vezi s gospodarskim izgledima, dok su standardi odobravanja stambenih kredita ostali uglavnom nepromijenjeni.

Naše mjere monetarne politike, uključujući novu seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-III) koja je u pripremi, pridonijet će osiguranju povoljnih uvjeta bankovnog kreditiranja te i dalje olakšavati pristup financiranju, osobito za mala i srednja poduzeća.

Ukratko, unakrsna provjera rezultata ekonomske analize i signala iz monetarne analize potvrdila je da je visok stupanj prilagodljivosti monetarne politike i dalje potreban za daljnju postojanu prilagodbu stopa inflacije razinama ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Kako bi se iskoristile sve prednosti naših mjera monetarne politike, područja drugih politika moraju dati odlučniji doprinos povećanju potencijala za dugoročniji rast i smanjenju ranjivosti. Treba znatno ubrzati provedbu strukturnih reformi u državama europodručja kako bi se potaknuli proizvodnost i potencijal rasta u europodručju, a smanjila strukturna nezaposlenost i povećala otpornost. Pritom bi se trebalo voditi preporukama za pojedine zemlje za 2019. Kada je riječ o fiskalnim politikama, blago ekspanzivan karakter fiskalnih politika u europodručju podupire gospodarsku aktivnost. Istodobno bi države s visokom razinom državnog duga trebale i dalje obnavljati fiskalne zaštitne slojeve. Sve bi države trebale pojačati napore s ciljem oblikovanja strukture javnih financija kojom bi se snažnije poticao rast. Isto tako, transparentna i dosljedna provedba okvira Europske unije za fiskalno i gospodarsko upravljanje tijekom vremena u svim državama i dalje je ključna za jačanje otpornosti gospodarstva europodručja. Poboljšanje funkcioniranja ekonomske i monetarne unije i dalje je prioritet. Upravno vijeće pozdravlja napore koji se ulažu te poziva na daljnje konkretne i odlučne korake dovršenja bankovne unije i unije tržišta kapitala.

Stojimo vam na raspolaganju za pitanja.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije