European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

17. lipnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 332 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 503 817 2 499
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 220 212 −11
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 283 605 2 511
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 969 −1 808
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 199 417
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 199 417
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 199 517 221
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 669 222
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 198 847 −2
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 427 4 510
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 125 121 3 710
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 959 185 3 045
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 937 666
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 106 0
9 Ostala imovina 300 457 −2 550
Ukupno imovina 8 827 944 7 000
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 599 627 972
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 675 528 −105 750
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 4 139 000 112 320
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 534 274 −218 032
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 255 −38
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 48 951 −928
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 847 299 90 929
  5.1 Opća država 686 196 87 448
  5.2 Ostale obveze 161 103 3 482
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 422 317 18 995
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 125 −562
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 222 583
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 222 583
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 211 0
10 Ostale obveze 322 910 2 761
11 Računi revalorizacije 598 893 0
12 Kapital i pričuve 114 861 0
Ukupno obveze 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022