European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

17. juuni 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 332 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 503 817 2 499
  2.1 Nõuded IMFi vastu 220 212 −11
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 283 605 2 511
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 969 −1 808
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 199 417
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 199 417
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 199 517 221
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 669 222
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 198 847 −2
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 427 4 510
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 125 121 3 710
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 959 185 3 045
  7.2 Muud väärtpaberid 165 937 666
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 106 0
9 Muud varad 300 457 −2 550
Varad kokku 8 827 944 7 000
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 599 627 972
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 675 528 −105 750
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 4 139 000 112 320
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 534 274 −218 032
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 255 −38
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 48 951 −928
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 847 299 90 929
  5.1 Valitsussektor 686 196 87 448
  5.2 Muud kohustused 161 103 3 482
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 422 317 18 995
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 125 −562
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 222 583
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 222 583
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 211 0
10 Muud kohustused 322 910 2 761
11 Ümberhindluskontod 598 893 0
12 Kapital ja reservid 114 861 0
Kohustused kokku 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022