European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 06 17
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 332 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 503 817 2 499
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 220 212 −11
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 283 605 2 511
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 969 −1 808
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 199 417
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 199 417
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 199 517 221
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 669 222
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 198 847 −2
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 427 4 510
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 125 121 3 710
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 959 185 3 045
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 937 666
8 Valdžios skola eurais 22 106 0
9 Kitas turtas 300 457 −2 550
Visas turtas 8 827 944 7 000
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 599 627 972
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 675 528 −105 750
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 4 139 000 112 320
  2.2 Indėlių galimybė 534 274 −218 032
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 255 −38
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 951 −928
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 847 299 90 929
  5.1 Valdžiai 686 196 87 448
  5.2 Kiti įsipareigojimai 161 103 3 482
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 422 317 18 995
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 125 −562
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 222 583
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 222 583
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 211 0
10 Kiti įsipareigojimai 322 910 2 761
11 Perkainojimo sąskaitos 598 893 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 861 0
Visi įsipareigojimai 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022