Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 02 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 769 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 328 816 −141
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 869 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 251 947 −141
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 445 −318
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 140 −3 841
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 140 −3 841
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 729 283 9
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 929 19
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 249 −50
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 105 39
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 409 133
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 891 709 −3 599
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 646 301 −3 219
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 245 408 −380
8 Valdžios skola eurais 23 897 0
9 Kitas turtas 253 595 −2 966
Visas turtas 4 692 062 −10 725
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 207 157 −703
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 971 094 −6 050
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 336 978 −5 200
  2.2 Indėlių galimybė 634 081 −850
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 35 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 862 −2 115
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 414 320 9 356
  5.1 Valdžiai 289 113 2 993
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 206 6 363
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 279 229 −12 600
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 596 −432
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 282 −82
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 282 −82
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 258 131 1 306
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 825 596
Visi įsipareigojimai 4 692 062 −10 725