Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.2.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 769 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 328 816 −141
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 869 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 251 947 −141
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 445 −318
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 140 −3 841
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 140 −3 841
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 729 283 9
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 929 19
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 723 249 −50
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 105 39
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 409 133
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 891 709 −3 599
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 646 301 −3 219
  7.2 Muut arvopaperit 245 408 −380
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 897 0
9 Muut saamiset 253 595 −2 966
Vastaavaa yhteensä 4 692 062 −10 725
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 207 157 −703
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 971 094 −6 050
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 336 978 −5 200
  2.2 Talletusmahdollisuus 634 081 −850
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 35 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 862 −2 115
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 414 320 9 356
  5.1 Julkisyhteisöt 289 113 2 993
  5.2 Muut 125 206 6 363
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 279 229 −12 600
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 596 −432
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 282 −82
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 282 −82
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 258 131 1 306
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 104 825 596
Vastattavaa yhteensä 4 692 062 −10 725