Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 februarie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 769 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 328 816 −141
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 869 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 251 947 −141
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 445 −318
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 140 −3 841
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 140 −3 841
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 729 283 9
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 929 19
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 723 249 −50
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 105 39
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 409 133
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 891 709 −3 599
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 646 301 −3 219
  7.2 Alte titluri de valoare 245 408 −380
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 897 0
9 Alte active 253 595 −2 966
Total active 4 692 062 −10 725
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 207 157 −703
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 971 094 −6 050
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 336 978 −5 200
  2.2 Facilitatea de depozit 634 081 −850
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 35 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 862 −2 115
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 414 320 9 356
  5.1 Administrație publică 289 113 2 993
  5.2 Alte pasive 125 206 6 363
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 279 229 −12 600
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 596 −432
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 282 −82
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 282 −82
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 258 131 1 306
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 104 825 596
Total pasive 4 692 062 −10 725