Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

22. veljače 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 769 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 328 816 −141
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 869 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 251 947 −141
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 445 −318
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 140 −3 841
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 140 −3 841
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 729 283 9
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 929 19
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 723 249 −50
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 105 39
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 409 133
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 891 709 −3 599
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 646 301 −3 219
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 245 408 −380
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 897 0
9 Ostala imovina 253 595 −2 966
Ukupno imovina 4 692 062 −10 725
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 207 157 −703
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 971 094 −6 050
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 336 978 −5 200
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 634 081 −850
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 35 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 862 −2 115
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 414 320 9 356
  5.1 Opća država 289 113 2 993
  5.2 Ostale obveze 125 206 6 363
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 279 229 −12 600
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 596 −432
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 282 −82
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 282 −82
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 258 131 1 306
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 104 825 596
Ukupno obveze 4 692 062 −10 725