SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

22. februar 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.769 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 328.816 −141
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.869 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 251.947 −141
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.445 −318
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.140 −3.841
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.140 −3.841
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 729.283 9
  5.1 Primære markedsoperationer 5.929 19
  5.2 Langfristede markedsoperationer 723.249 −50
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 105 39
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.409 133
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.891.709 −3.599
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.646.301 −3.219
  7.2 Andre værdipapirer 245.408 −380
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.897 0
9 Andre aktiver 253.595 −2.966
Aktiver i alt 4.692.062 −10.725
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.207.157 −703
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.971.094 −6.050
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.336.978 −5.200
  2.2 Indlånsfacilitet 634.081 −850
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 35 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.862 −2.115
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 414.320 9.356
  5.1 Offentlig forvaltning og service 289.113 2.993
  5.2 Andre forpligtelser 125.206 6.363
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 279.229 −12.600
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.596 −432
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.282 −82
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.282 −82
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 258.131 1.306
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 104.825 596
Passiver i alt 4.692.062 −10.725