Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

22 ta' Frar 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 389,769 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 328,816 −141
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 76,869 0
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 251,947 −141
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,445 −318
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 19,140 −3,841
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,140 −3,841
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 729,283 9
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,929 19
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 723,249 −50
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 105 39
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 35,409 133
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,891,709 −3,599
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,646,301 −3,219
  7.2 Titoli oħra 245,408 −380
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,897 0
9 Assi oħra 253,595 −2,966
Attiv totali 4,692,062 −10,725
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,207,157 −703
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,971,094 −6,050
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,336,978 −5,200
  2.2 Faċilità tad-depożitu 634,081 −850
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 35 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 7,862 −2,115
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 414,320 9,356
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 289,113 2,993
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,206 6,363
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 279,229 −12,600
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,596 −432
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,282 −82
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,282 −82
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,510 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 258,131 1,306
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 376,057 0
12 Kapital u riżervi 104,825 596
Passiv totali 4,692,062 −10,725