Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. února 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 769 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 328 816 −141
  2.1 Pohledávky za MMF 76 869 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 251 947 −141
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 445 −318
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 140 −3 841
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 140 −3 841
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 729 283 9
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 929 19
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 723 249 −50
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 105 39
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 409 133
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 891 709 −3 599
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 646 301 −3 219
  7.2 Ostatní cenné papíry 245 408 −380
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 897 0
9 Ostatní aktiva 253 595 −2 966
Aktiva celkem 4 692 062 −10 725
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 207 157 −703
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 971 094 −6 050
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 336 978 −5 200
  2.2 Vkladová facilita 634 081 −850
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 35 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 862 −2 115
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 414 320 9 356
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 289 113 2 993
  5.2 Ostatní závazky 125 206 6 363
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 279 229 −12 600
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 596 −432
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 282 −82
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 282 −82
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 258 131 1 306
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 825 596
Pasiva celkem 4 692 062 −10 725