Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. veebruar 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 769 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 328 816 −141
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 869 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 251 947 −141
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 445 −318
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 140 −3 841
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 140 −3 841
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 729 283 9
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 929 19
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 723 249 −50
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 105 39
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 409 133
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 891 709 −3 599
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 646 301 −3 219
  7.2 Muud väärtpaberid 245 408 −380
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 897 0
9 Muud varad 253 595 −2 966
Varad kokku 4 692 062 −10 725
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 207 157 −703
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 971 094 −6 050
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 336 978 −5 200
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 634 081 −850
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 35 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 862 −2 115
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 414 320 9 356
  5.1 Valitsussektor 289 113 2 993
  5.2 Muud kohustused 125 206 6 363
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 279 229 −12 600
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 596 −432
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 282 −82
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 282 −82
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 258 131 1 306
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 104 825 596
Kohustused kokku 4 692 062 −10 725