Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugsėjo 2 d.

2016 m. rugsėjo 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugsėjo 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 271,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugsėjo 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 340 mln. JAV dolerių 350 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 336,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 1 095,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 53,4 mlrd. eurų – iki 118,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 32,7 mlrd. eurų – iki 147,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugpjūčio 31 d., baigėsi 42,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 43,8 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. rugsėjo 2 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 6,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 378,9 mlrd. eurų (palyginti su 346,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,8 mlrd. eurų – iki 1 365,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugsėjo 2 d. Skirtumas, palyginti su Skirtumas, palyginti su
2016 m. rugpjūčio 26 d. – pirkimas 2016 m. rugpjūčio 26 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 190,7 mlrd. eurų +1,6 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 20,5 mlrd. eurų +1,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 001,9 mlrd. eurų +11,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 108,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24 mlrd. eurų – iki 764 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 141 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 311 265 1 209
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 308 64
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 233 957 1 145
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 527 −2 092
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 348 124
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 348 124
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 526 527 −268
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 43 781 1 004
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 482 726 −1 255
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 20 −16
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 96 285 633
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 702 225 13 246
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 365 578 13 755
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 647 −509
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 217 979 −1 564
Visas turtas 3 341 775 11 288
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 095 501 2 417
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 142 962 56 500
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 764 033 24 034
  2.2 Indėlių galimybė 378 878 32 452
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 50 14
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 147 −4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 216 992 −53 184
  5.1 Valdžiai 118 152 −53 426
  5.2 Kiti įsipareigojimai 98 840 242
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 85 572 4 336
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 237 164
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 591 −31
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 591 −31
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 204 530 1 091
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 341 775 11 288

Kontaktai žiniasklaidai