Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 septembrie 2016

6 septembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 septembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1 miliard EUR, până la 271,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
1 septembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1 340 de milioane USD 350 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 336,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,4 miliarde EUR, până la 1 095,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 53,4 miliarde EUR, până la 118,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 32,7 miliarde EUR, până la 147,6 miliarde EUR. Miercuri, 31 august 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 42,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 43,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 6,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) a fost de 378,9 miliarde EUR (față de 346,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,8 miliarde EUR, până la 1 365,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 2 septembrie 2016 Modificări față de 26 august 2016 – achiziții Modificări față de 26 august 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 190,7 miliarde EUR +1,6 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,1 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 20,5 miliarde EUR +1,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 001,9 miliarde EUR +11,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 108,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 24 de miliarde EUR, până la 764 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 141 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 311 265 1 209
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 308 64
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 233 957 1 145
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 527 −2 092
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 348 124
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 348 124
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 526 527 −268
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 43 781 1 004
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 482 726 −1 255
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 20 −16
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 96 285 633
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 702 225 13 246
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 365 578 13 755
  7.2 Alte titluri 336 647 −509
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 217 979 −1 564
Total active 3 341 775 11 288
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 095 501 2 417
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 142 962 56 500
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 764 033 24 034
  2.2 Facilitatea de depozit 378 878 32 452
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 50 14
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 4 147 −4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 216 992 −53 184
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 118 152 −53 426
  5.2 Alte angajamente 98 840 242
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 85 572 4 336
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 237 164
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 591 −31
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 591 −31
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 204 530 1 091
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 341 775 11 288
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media