Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. september 2016

6. september 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. septembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1 miljardi euro võrra 271,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. september 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1340 miljonit USA dollarit 350 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 336,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,4 miljardi euro võrra 1095,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 53,4 miljardi euro võrra 118,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 32,7 miljardi euro võrra 147,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. augustil 2016 möödus 42,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 43,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 6,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 378,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 346,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,8 miljardi euro võrra 1365,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 2. september 2016 Erinevus võrreldes Erinevus võrreldes
26. augustiga 2016 – ost 26. augustiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 190,7 miljardit eurot +1,6 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 20,5 miljardit eurot +1,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1001,9 miljardit eurot +11,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 108,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24 miljardi euro võrra 764 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 141 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 311 265 1 209
  2.1 Nõuded RVFle 77 308 64
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 233 957 1 145
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 527 −2 092
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 348 124
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 348 124
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 526 527 −268
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 43 781 1 004
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 482 726 −1 255
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 20 −16
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 96 285 633
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 702 225 13 246
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 365 578 13 755
  7.2 Muud väärtpaberid 336 647 −509
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 217 979 −1 564
Varad kokku 3 341 775 11 288
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 095 501 2 417
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 142 962 56 500
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 764 033 24 034
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 378 878 32 452
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 50 14
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 147 −4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 216 992 −53 184
  5.1 Valitsussektor 118 152 −53 426
  5.2 Muud kohustused 98 840 242
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 85 572 4 336
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 237 164
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 591 −31
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 591 −31
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 204 530 1 091
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 341 775 11 288

Kontaktandmed