Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. szeptember 2.

2016. szeptember 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. szeptember 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1 milliárd euróval csökkent, 271,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. szeptember 1. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1340 millió USD 350 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 336,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 1095,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 53,4 milliárd euróval csökkent, 118,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 32,7 milliárd euróval csökkent, 147,6 milliárd euróra. 2016. augusztus 31-én, szerdán lejárt egy 42,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 43,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

A hét folyamán lejárt egy 6,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 378,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 346,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,8 milliárd euróval 1365,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. szeptember 2-án Változás 2016. augusztus 26-hoz képest – vétel Változás 2016. augusztus 26-hoz képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 190,7 milliárd EUR +1,6 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,1 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 20,5 milliárd EUR +1,2 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1001,9 milliárd EUR +11,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 108,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24 milliárd euróval, 764 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 141 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 311 265 1 209
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 308 64
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 233 957 1 145
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 527 −2 092
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 348 124
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 348 124
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 526 527 −268
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 43 781 1 004
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 482 726 −1 255
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 20 −16
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 96 285 633
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 702 225 13 246
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 365 578 13 755
  7.2 Egyéb értékpapír 336 647 −509
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 217 979 −1 564
Eszközök összesen 3 341 775 11 288
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 095 501 2 417
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 142 962 56 500
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 764 033 24 034
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 378 878 32 452
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 50 14
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 4 147 −4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 216 992 −53 184
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 118 152 −53 426
  5.2 Egyéb kötelezettségek 98 840 242
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 85 572 4 336
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 237 164
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 591 −31
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 591 −31
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 204 530 1 091
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 341 775 11 288

Médiakapcsolatok