Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. sausio 17 d.

2014 m. sausio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. sausio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 207 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 354,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 934,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,6 mlrd. eurų – iki 72,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 457 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. sausio 15 d., baigėsi 112,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 94,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 179 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Praėjusią savaitę baigėsi 10,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,1 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 2,6 mlrd. eurų suma grąžinta prieš terminą.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 36,5 mlrd. eurų (palyginti su 59,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 234 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas ir pagal vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. sausio 17 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 177,4 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 41,4 mlrd. eurų ir 15,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 202,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 157 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 759 1 411
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 588 −59
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 164 171 1 470
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 625 125
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 986 −849
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 986 −849
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 672 560 −23 324
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 94 737 −17 721
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 577 707 −5 618
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 114 83
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −69
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 73 130 1 018
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 588 743 −2 080
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 234 035 −1 895
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 354 708 −185
8 Valdžios skola eurais 28 287 0
9 Kitas turtas 242 613 1 049
Visas turtas 2 197 860 −22 649
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 934 942 −6 789
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 417 998 −23 261
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 202 449 122
2.2 Indėlių galimybė 36 489 −23 264
2.3 Terminuotieji indėliai 179 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 60 −119
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 999 −4 716
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 98 323 16 547
5.1 Valdžiai 72 505 14 596
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 818 1 951
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 106 134 −4 351
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 700 −750
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 926 413
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 926 413
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 221 647 363
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 598 −105
Visi įsipareigojimai 2 197 860 −22 649