Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. siječnja 2014.

21. siječnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. siječnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) povećalo se za 1 milijun EUR zbog kupnje zlatnog kovanog novca.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 1,9 milijarda EUR na 207 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi s dogovorom o privremenoj međusobnoj valutnoj zamjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) smanjilo se za 0,2 milijarde EUR na 354,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 6,8 milijarda EUR na 934,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 14,6 milijarda EUR na 72,5 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 0,1 milijardu EUR na 457 milijarda EUR. U srijedu, 15. siječnja 2013. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 112,5 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 94,7 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istog dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 179 milijarda EUR, a prikupljeni su novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 10,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 7,1 milijardu EUR, dok je 2,6 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,1 milijarde EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 36,5 milijarda EUR (u odnosu na 59,8 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 1,9 milijarda EUR na 234 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica te Programa za tržišta vrijednosnih papira. Stoga je u tjednu koji je završio 17. siječnja 2013. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa tržišta vrijednosnih papira bila 177,4 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 41,4 milijardu EUR, odnosno 15,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 0,1 milijardu EUR na 202,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 157 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 245 759 1 411
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 588 −59
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 164 171 1 470
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 625 125
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 986 −849
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 986 −849
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 672 560 −23 324
5.1 Glavne operacije refinanciranja 94 737 −17 721
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 577 707 −5 618
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 114 83
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 −69
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 73 130 1 018
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 588 743 −2 080
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 234 035 −1 895
7.2 Ostali vrijednosni papiri 354 708 −185
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287 0
9 Ostala imovina 242 613 1 049
Ukupno imovina 2 197 860 −22 649
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 934 942 −6 789
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 417 998 −23 261
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 202 449 122
2.2 Novčani depoziti 36 489 −23 264
2.3 Oročeni depoziti 179 000 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 60 −119
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 999 −4 716
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 98 323 16 547
5.1 Opća država 72 505 14 596
5.2 Ostale obveze 25 818 1 951
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 106 134 −4 351
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 700 −750
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 926 413
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 926 413
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 221 647 363
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 598 −105
Ukupno obveze 2 197 860 −22 649